Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodu daudzveidība un izplatība pasaulē Priekšstata radīšana par valodu daudzveidību pasaulē.
2. Valodas Eiropā Priekšstata radīšana par valodu daudzveidību Eiropā.
3. Vārda būtība un nozīme Vārda būtība un funkcijas
4. Vārdnīcas Vārdnīcu tipi

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodu saimes 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Atrod informāciju par valodām indoeiropiešu valodu kokā.
2. Valodu daudzveidība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Tekstā atrod informāciju par valodām.
3. Sinonīmi un antonīmi 1. izziņas līmenis zema 2p. Sinonīmu un antonīmu pāru atšķiršana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts.
4. Vārdu nozīme 1. izziņas līmenis zema 1p. Atrast lieko vārdu dotajā vārdu rindā
5. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu noteikšana pēc vārdnīcas šķirkļa. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu piederības grupu 1 punkts (kopā 2 punkti).
6. Vārda nozīmes atklāsme teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Pamatnozīme un atvasinātā nozīme teikumā. Vērtējums: par katru pareizu apgalvojuma novērtējumu 1 punkts (kopā 2 punkti).
7. Sinonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Sinonīmu rindas liekā vārda noteikšana. Vērtējums: par pareizā vārda izvēli 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).
8. Vārdu skaidrojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaukumu skaidrojumi (profesijas, sporta veidi un iestādes)
9. Antonīmi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Antonīmu pāra otrās daļas noteikšana. Lietvārda un īpašības vārda dzimte. Vērtējums: par pareizā vārda izvēle 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).
10. Vārdu nozīme 2. izziņas līmenis vidēja 3p. No dotajiem burtiem izveidot vārdus
11. Vārdi pārnestā nozīmē 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Noteikt pārnestā nozīmes vārdu savienojumus
12. Vārdnīcu tipi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārdnīcu tipu noteikšana
13. Tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes noteikšana
14. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve 3. izziņas līmenis augsta 5p. Daudznozīmīgu vārdu šķirkļa uzbūve - šķirkļa vārda, pamatnozīmes un atvasināto nozīmju atšķiršana, frazeoloģismu un lietojuma piemēru pazīšana. Vērtējums: par katru pareizi noteiktu kritēriju 1 punkts (kopā 5 punkti).

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Sinonīmu noteikšana tekstā Citi vidēja 2p. Tekstā atrod un izraksta atbilstošos sinonīmus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdi tiešā nozīmē Citi zema 1p. Noteikt tiešās nozīmes vārdu savienojumus
2. Informācija par valodām Citi vidēja 2p. Tekstā atrod informāciju par valodām.
3. Sinonīmi Citi vidēja 2p. Sinonīmu pāra noteikšana. Risinājuma soļos doti sinonīmu lietojuma piemēri. Vērtējums: 1 punkts par pareizā vārda izvēli, 1 punkts par pareizu tukšā (nulles) lauka izvēli, 1 punkts par pareizrakstību (kopā 3 punkti).
4. Tiešā un pārnestā nozīme Citi vidēja 1p. Vārda tiešās un pārnestās nozīmes lietojuma atšķiršana
5. Viennozīmīgi un daudznozīmīgi vārdi Citi vidēja 2p. Viennozīmīgu un daudznozīmīgu vārdu atšķiršana.
6. Antonīmi Citi vidēja 1p. Antonīmu pāra otrās daļas noteikšana. Lietvārda un īpašības vārda dzimte. Vērtējums: par pareizā vārda izvēle 1 punkts, par pareizrakstību 1 punkts (kopā 2 punkti).

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdu nozīmes. Sinonīmi un antonīmi 00:20:00 vidēja 5p. Nosaka viennozīmīgus un daudznozīmīgus vārdus. Atrod lieko vārdu sinonīmu rindā. Raksta antonīma pāri.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodu daudzveidība. Vārdu nozīmes. Vārdnīcas šķirklis. Sinonīmi un antonīmi 00:40:00 vidēja 11p. Atrod tekstā informāciju par valodām. Nosaka sinonīmu pāri. Izmantojot vārdnīcas šķirkli, nosaka vārdu tiešo un pārnesto nozīmi, viennozīmīgus un daudznozīmīgus vārdus. Uzraksta antonīma pāri.