Teorija

Uzdevumi

1. Vīriešu dzimtes personvārdi vokatīva locījumā

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Sieviešu dzimtes personvārdi vokatīva locījumā

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Mīļvārdiņi vokatīva locījumā

Grūtības pakāpe: zema

4
4. Vīriešu dzimtes personvārdu locīšana vokatīvā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Sieviešu dzimtes personvārdu locīšana vokatīvā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pareiza apgalvojuma atpazīšana par uzrunu un uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Pareizs vai nepareizs apgalvojums par uzrunu un uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Uzrunas atpazīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Uzrunas noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Uzrunas grupas noteikšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Uzrunas grupas noteikšana formālā saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. Uzruna un uzrunas grupas noteikšana latviešu tautasdziesmās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Uzrunas noteikšana anekdotēs

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Uzrunas vai uzrunas grupas ievilkšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. Formāla un neformāla uzruna. Apgalvojuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Pieturzīmju atpazīšana vienkāršos teikumos ar uzrunu

Grūtības pakāpe: zema

1
18. Pieturzīmju atpazīšana teikumos ar uzrunu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Pieturzīmju atpazīšana teikumos ar uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar uzrunu

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar uzrunas grupu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
22. Pieturzīmju lietošana formālā saziņā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Ielūguma uzrunas izvēle

Grūtības pakāpe: zema

2
24. Uzrunas atpazīšana dažādos ielūgumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
25. Formāla un neformāla uzruna ielūgumos. Sagrupēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
26. Ielūguma uzruna. Apgalvojuma izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Uzruna un uzrunas grupa I

Grūtības pakāpe: vidēja

21
2. Uzruna un uzrunas grupa II

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem