Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzruna un uzrunas grupa Uzrunas un uzrunas grupas jēdziens, piemēri un pieturzīmju lietojums teikumos ar uzrunu un uzrunas grupu.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vīriešu dzimtes personvārdi vokatīva locījumā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka vīriešu dzimtes lietvārdu atbilstošās vokatīva formas.
2. Sieviešu dzimtes personvārdi vokatīva locījumā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka sieviešu dzimtes lietvārdu atbilstošās vokatīva formas.
3. Mīļvārdiņi vokatīva locījumā 2. izziņas līmenis zema 4 p. Pareizās vokatīva formas izvēle teikumos ar deminutīvu uzrunā.
4. Vīriešu dzimtes personvārdu locīšana vokatīvā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Loka vīriešu dzimtes personvārdus vokatīvā, nosaka nelokāmos personvārdus.
5. Sieviešu dzimtes personvārdu locīšana vokatīvā 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Loka sieviešu dzimtes 4. un 5. deklinācijas personvārdus vokatīvā.
6. Pareiza apgalvojuma atpazīšana par uzrunu un uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par uzrunu un uzrunas grupu. Teorija
7. Pareizs vai nepareizs apgalvojums par uzrunu un uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izpratne par uzrunu un uzrunas grupu. Teorija
8. Uzrunas atpazīšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana tekstā
9. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana teikumos 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noteikt, vai teikumā ir uzruna vai uzrunas grupa.
10. Uzrunas noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis zema 1 p. Uzrunas izrakstīšana no dotā teikuma.
11. Uzrunas grupas noteikšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzrunas grupas izrakstīšana no dotā teikuma.
12. Uzrunas grupas noteikšana formālā saziņā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzrunas grupas noteikšana formālā saziņā.
13. Uzruna un uzrunas grupas noteikšana latviešu tautasdziesmās 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana latviešu tautasdziesmās.
14. Uzrunas noteikšana anekdotēs 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzrunas un uzrunas grupas noteikšana latviešu tautasdziesmās.
15. Uzrunas vai uzrunas grupas ievilkšana teikumā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Dialogā jāievieto atbilstošā uzruna. Vārdi ir doti, pareizais vārds jāievelk atbilstošajā vietā, jāievēro, lai tas atbilst gan saturiski, gan gramatiski.
16. Formāla un neformāla uzruna. Apgalvojuma izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas pareizo apgalvojumu par uzrunu: vai tā ir formāla vai neformāla. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.
17. Pieturzīmju atpazīšana vienkāršos teikumos ar uzrunu 2. izziņas līmenis zema 1 p. Pareiza pieturzīmju lietojuma noteikšana teikumos ar uzrunu.
18. Pieturzīmju atpazīšana teikumos ar uzrunu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Uzruna tiešās runas teikumos
19. Pieturzīmju atpazīšana teikumos ar uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Uzrunas grupas izrakstīšana no dotā teikuma.
20. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar uzrunu 2. izziņas līmenis zema 2 p. Pieturzīmju salikšana vienkāršo teikumos.
21. Pieturzīmju lietošana vienkāršā teikumā ar uzrunas grupu 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju salikšana vienkāršo teikumos ar uzrunas grupu.
22. Pieturzīmju lietošana formālā saziņā 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju salikšana vienkāršo teikumos ar uzrunas grupu formālā saziņā.
23. Ielūguma uzrunas izvēle 2. izziņas līmenis zema 2 p. Ielūguma atbilstošas uzrunas izvēle.
24. Uzrunas atpazīšana dažādos ielūgumos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ielūguma atbilstošas uzrunas izvēle.
25. Formāla un neformāla uzruna ielūgumos. Sagrupēšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ielūguma atbilstošas uzrunas izvēle.
26. Ielūguma uzruna. Apgalvojuma izvēle 3. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izvēlas pareizo apgalvojumu par uzrunu: vai tā ir formāla vai neformāla. Lasa un izvēlas no piedāvātajiem teksta virsrakstiem atbilstošo.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Apgalvojuma atpazīšana atbilstoši dotajam teikumam Citi augsta 2 p. Atpazīt teorijas principus par uzrunu teikumā.
2. Uzrunas, uzrunas grupas noteikšana formālā un neformālā saziņā Citi augsta 3 p. Uzrunas vai uzrunas grupas atpazīšana un noteikšana. Formālas vai neformālas saziņas noteikšana.
3. Pieturzīmju atpazīšana teikumos ar uzrunas grupu formālā saziņā Citi vidēja 3 p. Uzrunas grupas un pieturzīmju noteikšana formālā saziņā.
4. Pieturzīmju lietošana teikumā ar uzrunu un uzrunas grupu Citi augsta 4 p. Lieto pieturzīmes, atdalot uzrunu un uzrunas grupu.
5. Uzrunas izvēle ielūgumā Citi augsta 2 p. Ielūguma atbilstošas uzrunas izvēle.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzruna un uzrunas grupa I 00:35:00 vidēja 21 p. Vokatīva locījums. Uzrunas un uzrunas grupas atpazīšana, noteikšana formālā un neformālā saziņā. Pieturzīmju lietošana ar uzrunu vai uzrunas grupu.
2. Uzruna un uzrunas grupa II 00:35:00 vidēja 15 p. Vokatīva locījums. Uzrunas un uzrunas grupas atpazīšana, noteikšana formālā un neformālā saziņā. Pieturzīmju lietošana ar uzrunu vai uzrunas grupu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzruna un uzrunas grupa III 00:45:00 augsta 27 p. Vokatīva locījums. Uzrunas un uzrunas grupas atpazīšana, noteikšana formālā un neformālā saziņā. Pieturzīmju lietošana ar uzrunu vai uzrunas grupu.