Teorija

Uzdevumi

1. Izsauksmes vārds – skaņas atdarinājums

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Izsauksmes vārds – pieklājības frāzes

Grūtības pakāpe: zema

1
3. Izsauksmes vārds – rosinājuma vārdi

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Izsauksmes vārds – sajūtas izteicējs

Grūtības pakāpe: zema

1
5. Izsauksmes vārdi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Izsauksmes vārdi dainās

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Izsauksmes vārdu iedalījums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Deminutīvi dainās

Grūtības pakāpe: zema

2
9. Deminutīvi un deklinācijas

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Deminutīvs – pamatvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Dzīvnieku nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Izskaņas - iņš, - tiņš

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Personvārdu deminutīvi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Izsauksmes vārds un deminutīvs teikumā II

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

1. Izsauksmes vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

3
2. Deminutīvi

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem