Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Izsauksmes vārdi un deminutīvi Atpazīst izsauksmes vārdus un deminutīvus. Lieto izsauksmes vārdus un deminutīvus savā tekstā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izsauksmes vārds – skaņas atdarinājums 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, kuri izsauksmes vārdi ir piemēroti kā skaņu atdarinājumi.
2. Izsauksmes vārds – pieklājības frāzes 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, kuri izsauksmes vārdi kā pieklājības frāzes jālieto konkrētā situācijā.
3. Izsauksmes vārds – rosinājuma vārdi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, kuri izsauksmes vārdi kā pamudinājuma vārdi jālieto konkrētā situācijā.
4. Izsauksmes vārds – sajūtas izteicējs 1. izziņas līmenis zema 1 p. Izprot, kuri izsauksmes vārdi jālieto konkrētā situācijā.
5. Izsauksmes vārdi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Norāda izsauksmes vārdu teikumā.
6. Izsauksmes vārdi dainās 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst tautasdziesmās izsauksmes vārdus.
7. Izsauksmes vārdu iedalījums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod tekstā izsauksmes vārdu, nosaka tā iedalījuma grupu.
8. Deminutīvi dainās 2. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka deminutīvus.
9. Deminutīvi un deklinācijas 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Veido deminutīvus un nosaka lietvārda deklināciju.
10. Deminutīvs – pamatvārds 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Pārveido deminutīvus pamatvārda formā.
11. Dzīvnieku nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Viedo dzīvnieku nosaukumus.
12. Izskaņas - iņš, - tiņš 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizu izskaņu deminutīva veidošanā.
13. Personvārdu deminutīvi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veido deminutīvus personvārdiem.
14. Izsauksmes vārds un deminutīvs teikumā II 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veido teikumus, ievērojot interpunkciju un deminutīvu veidošanu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Pieturzīmju lietojums teikumos ar izsauksmes vārdiem Citi vidēja 2 p. Lieto pieturzīmes teikumos ar izsauksmes vārdiem.
2. Vārda sastāvs Citi vidēja 4 p. Nosaki vārda sastāvu.
3. Izsauksmes vārds un deminutīvs teikumā I Citi vidēja 4 p. Lieto teikumos atbilstošus izsauksmes vārdus un deminutīvus. Ievēro teikumu pareizrakstību.
4. Pirmatnīgie vārdi Citi vidēja 1 p. Pirmatnīgu vārdu un atvasinātu vārdu atšķiršana.
5. Salikteņi Citi vidēja 2 p. Salikteņu un atvasināto vārdu atšķiršana. Izpratne par salikteņu jēdzienu.
6. Vārda sastāva noteikšana Citi augsta 3 p. Vārda sastāvdaļu noteikšana lietvārdiem un darbības vārdiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izsauksmes vārds 00:20:00 vidēja 3 p. Atpazīst izsauksmes vārdus. Ievēro izsauksmes vārdu interpunkciju.
2. Deminutīvi 00:20:00 vidēja 9 p. Nosaka demintīvu sastāvu. Prot veidot deminutīvus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Izsaukmes vārdi un deminutīvi 00:40:00 vidēja 15,5 p. Nosaka tekstā izsaukmes vārdus un deminutīvus. Ievēro pareizrakstības normas teikumos ar izsauksmes vārdiem un deminutīviem.