Izsauksmes vārdi ir nelokāmi vārdi, kas pievērš uzmanību, izsaka pārdzīvojumus, atdarina skaņas.
Izsauksmes vārdi nav teikuma locekļi, jo neatbild uz jautājumiem. Izsauksmes vārdi ir atsevišķa vārdšķira.
 
Izsauksmes vārdus teikumā parasti atdala ar komatu. Ja teikumā ir izsauksmes vārds, visbiežāk tā beigās būs izsaukuma zīme.
 
1. Izsauksmes vārdi, kas pauž emocionālo attieksmi: 
  • patīkamas sajūtas un jūtas: ak, oho, bravo u.c.;
  • nepatīkamas sajūtas un jūtas: brr, fu, eh u.c.
2. Izsauksmes vārdi, kas izsaka gribu:
  • izsaka rosinājumu: lūk, paskat, rau, marš, kuš u.c.;
  • pievērš uzmanību: ei, hallo, nu u.c.
  • pieklājības frāzes: paldies, labdien, sveiks u.c.
3. Izsauksmes vārdi, kas atdarina skaņas:
  • dzīvnieku balsis: ņau, vai, čiv u.c.;
  • dabas skaņas: pakš, bliukš, klunk u.c. 
Deminutīvs ir lietvārds vai īpašības vārds pamazinājuma formā.
Deminutīvi var izteikt gan pozitīvu (mājiņa), gan negatīvu attieksmi (mājele).
Deminutīvu veido, vārda saknei pievienojot izskaņu.
 
vilks — vilcēns, vilciņš
brālis — brālītis
ūdens — ūdentiņš
1., 3., 4., 6. deklinācijas lietvārdus atvasina ar piedēkli -iņ-.
dēls — dēliņš
tirgus — tirdziņš
māsa — māsiņa
valsts — valstiņa
2. un 5.deklinācijas lietvārdus atvasina ar piedēkli -īt-.
cālis — cālītis
lelle — lellīte