Teorija

1. Uzruna
2. Teksts
3. Afiša

Uzdevumi

1. Uzruna teikumā I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Uzruna teikumā II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Pieturzīmes teikumā ar uzrunu

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Uzruna teikumā, pieturzīmes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Tautasdziesmas ar uzrunu

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Ir vai nav teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Teksta sasaiste ar attēlu

Grūtības pakāpe: vidēja

4
8. Teksta virsraksts I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. Teksta virsraksts II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Temata un virsraksta atbilstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4
11. Latviešu tautas pasaka. Patiesi apgalvojumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Latviešu tautas pasaka. Jautājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Informācija afišā

Grūtības pakāpe: zema

5
14. Trūkstošā informācija afišā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Pareiza afiša

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Teikumu papildināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Informācija tekstā (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Klausīšanās prasme (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Grāmatas apraksts. Teksta izpratne (2019)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Klausīšanās prasme. Informācija tekstā (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Informācija tekstā. Teksta izpratne (2011)

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Testi

1. Uzruna teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

7
2. Teksts. Afiša

Grūtības pakāpe: vidēja

21

Materiāli skolotājiem