Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Uzruna Kas ir uzruna? Ar kādu pieturzīmi uzrunu atdala teikumā?
2. Teksts Skaidrojums par teksta izkārtojumu, saturu. Mācās ar skolotāja palīdzību nosacīt lasītā teksta tematu, virsraksta un temata saistību, galveno domu tekstā.
3. Afiša Kas ir afiša un plakāts. Kāda informācija ir afišā?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzruna teikumā I 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Lieto savos teikumos atbilstošas pieturzīmes; secina, kādas pieturzīmes jāliek teikumos ar uzrunu.
2. Uzruna teikumā II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saskatīt teikumā uzrunu un atdalīt to ar komatu.
3. Pieturzīmes teikumā ar uzrunu 3. izziņas līmenis augsta 2p. Lieto savos teikumos atbilstošas pieturzīmes; secina, kādas pieturzīmes jāliek teikumos ar uzrunu.
4. Uzruna teikumā, pieturzīmes 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot saskatīt teikumā uzrunu un atdalīt to ar komatu.
5. Tautasdziesmas ar uzrunu 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lasa tautasdziesmu, nosaka, vai ir tautasdziesmā ir uzruna.
6. Ir vai nav teksts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot noteikt, vai dotie teikumi ir teksts
7. Teksta sasaiste ar attēlu 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Prot noteikt attēlam atbilstošu teksta virsrakstu.
8. Teksta virsraksts I 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Piemeklē tekstam atbilstošu virsrakstu
9. Teksta virsraksts II 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskaņo teksta virsrakstu un attēlu.
10. Temata un virsraksta atbilstība 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosaka tematam atbilstošu virsrakstu.
11. Latviešu tautas pasaka. Patiesi apgalvojumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atrast teksta nepieciešamo informāciju.
12. Latviešu tautas pasaka. Jautājumi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot sasaistīt tekstu ar jautājumu par tekstu.
13. Informācija afišā 1. izziņas līmenis zema 5p. Prot atrast nepieciešamo informāciju afišā.
14. Trūkstošā informācija afišā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Zina kādai informācijai jābūt afišā.
15. Pareiza afiša 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Salīdzina divas afišas. Zina, kādai informacijai jābūt afišā.
16. Teikumu papildināšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Paplašina teikumu atbilstoši tekstam. Teksta izpratne.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācija tekstā (2011) Citi vidēja 1p. Apgalvojuma pareizības noteikšana, izmantojot tekstā doto informāciju (izmantoti 2011. gada valsts ieskaites klausīšanās daļas teksta fragmenti). Risinājuma soļos dots pilns 2011. gada valsts ieskaites klausīšanās daļas teksts.
2. Klausīšanās prasme (2019) Citi vidēja 2p. Teikumā trūkstošā vārda izvēle atbilstoši dzirdētajam tekstam.
3. Grāmatas apraksts. Teksta izpratne (2019) Citi vidēja 2p. Pēc grāmatas anotācijas un bērna raksturojuma novērtē, vai grāmata atbilst konkrētā bērna interesēm.
4. Klausīšanās prasme. Informācija tekstā (2016) Citi vidēja 2p. Informācijas uztvere. Atrod teikumam neatbilstošu vārdu.
5. Informācija tekstā. Teksta izpratne (2011) Citi vidēja 6p. Pareizā apgalvojuma izvēle. Atrod tekstā patiesu informāciju.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Informācija tekstā. Latvijas upes Citi vidēja 4p. Prot noteikt ekstam atbilstoša apgalvojumu.
2. Teikuma papildināšana Citi augsta 1p. Atbilstošā vārda ierakstīšana teikumā.
3. Jautājumi pēc teksta Citi vidēja 1p. Atbild uz jautājumu pēc teksta
4. Uzruna tautasdziesmās Citi augsta 1p. Lasa tautasdziesmas, atrod tautasdziesmās uzrunu. Prot atrast uzrunu teikuma sakumā, vidū, beigās.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Uzruna teikumā 00:30:00 vidēja 7p. Testa iekļauti uzdevumi par uzrunu.
2. Teksts. Afiša 00:30:00 vidēja 21p. Testā ietverti uzdevumi par afišu un teksta izpratni.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teksts 00:30:00 vidēja 10p. Testā ietverti uzdevumi par teksta tematu, virsrakstu.