1. Kas ir latviešu valoda citu valodu vidū?

  1. Valoda – zīmju sistēma

  2. Valodu daudzveidība. Alfabēts

  3. Afiša. Uzruna. Teksta saturs, valodas līdzekļi, izkārtojums

 2. Kā iegūt informāciju un veidot vēstījumu?

  1. Informācijas meklēšana, apkopošana, vērtēšana. Lietvārds

  2. Afiša. Vēstījums. Ielūgums. Pieturzīmes teikuma beigās

 3. Kas ir teikuma gramatiskais centrs?

  1. Informācijas ieguve. Teikuma uzbūve

  2. Īpašības vārdi

 4. Kas palīdz lasīt un saprast, stāstīt un rakstīt par notikumiem tagadnē, pagātnē, nākotnē?

  1. Piedzīvojumu pasaulē. Teikuma paplašināšana. Darbības vārds

  2. Darbības vārda laiks. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

 5. Kā iegūt faktus, veikt nelielu pētījumu un veidot tā gaitas aprakstu?

  1. Skaitļa vārds. Salikteņi