Teorija

Uzdevumi

1. Skaņas mums apkārt

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Skaņu secība

Grūtības pakāpe: vidēja

5
3. Burti un skaņas

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Tautasdziesmas par valodu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Fakti par valodu

Grūtības pakāpe: vidēja

1
6. Sejas izteiksme

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Žestu valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Zīmju valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Vārda atveidošana ar zīmēm

Grūtības pakāpe: augsta

4
10. Dzīvnieku saziņa

Grūtības pakāpe: zema

1
11. Raksturo ar vārdiem dzīvās būtnes radīto skaņu!

Grūtības pakāpe: vidēja

3
12. Dzīvnieku skaņas

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Dzīvnieku valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Rakstītie, drukātie burti

Grūtības pakāpe: zema

2

Testi

1. Cilvēku un dzīvnieku valoda

Grūtības pakāpe: vidēja

5
2. Skaņas un burti

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem