Kad mēs gribam izpausties, mēs izmantojam savu valodu. Arī dzīvniekiem ir sava valoda. Un viņi to izmanto tieši tāpat, kā mēs, lai izpaustos. Tie sazinās viens ar otru, lai apmainītos ar informāciju. Katrai dzīvnieku sugai ir sava īpaša valoda.
Tuvojoties ienaidniekam, daži dzīvnieki svilpo, zilonis taurē. Bites sazinās viena ar otru dejojot. Putni sazinās, izmantojot īpašas dziesmas.
 
Skaties video par mājdzīvnieku valodu!
 
 
 
Dzīvnieku balsis var uzrakstīt. Lasi un klausies!
Aita blēj – BĒ-BĒ!

Balodis guldzina, dūdina – DŪ- DŪ! GUL-GUL!

Bite zum – ZUM-ZUM!

Cūka rukšķ, kviec – RUK-RUK! KVĪ-KVĪ!

Čūska šņāc – SSS- ŠŠŠ!

Dzenis kaļ – TUK-TUK!

Gailis dzied – KI-KE-RI-GŪ!

Govs mauj – MŪ-MŪ!

Jērs blēj – MĒ-MĒ! BĒ-BĒ!

Kaķis ņaud, murrā, šņāc – MJAU! ŅAU-ŅAU! MURR!

Kaza mēkšķ – MĒ-MĒ!

Lauva rēc, rūc – RRR!

Ods sīc, spindz – SSSSĪ!

Pīle pēkšķina – PĒK-PĒK!

Pūce ūjina, kliedz – UŪ-UŪ!

Sienāzis sisina, čīgā – SI- SI!

Suns rej, kauc, smilkst – VAU-VAU! AV- AV! A-Ū!

Tītars buldurē – BLOR-BLOR!

Varde kurkst – KVĀ-KVĀ!

Vārna ķērc – KRĀ-KRĀ!

Vērsis mauro – MŪ-MŪ!

Vilks gaudo, kauc, smilkst – A-UŪ!

Vista klukst, kladzina – KLUK-KLUK! KO-KO-KO!

Zilonis taurē – TUŪ-TUŪ!

Zirgs zviedz, grudzina, sprauslā – IĀ-IĀ! SPRR!

Zoss gāgina, šņāc – GĀ-GĀ!

Zvirbulis čivina – ČIV-ČIV-ČERR! ČIR-ČIRIK!

Lasi arī citu dzīvnieku skaņas:
Gulbis kliedz – GŪ-GŪ!
Krauklis ķērc – KARR- KARR!
Cālis čiepst – ČIEP-ČIEP!
Ķīvīte sauc – KĪVIT-KĪVIT!
Lācis rūc – BRRR!
Ūpis ūjina – UHU-Ū-Ū!
Stārķis klabina – KLIK-KLAK!
Zaķis pīkst – HĪP-HĪP!
Vāvere čīkst – ČĪP-ĪP!
Pele pīkst – PĪ-PĪ!
Muša sīc – ZSZSZS!
Lakstīgala vidžina, pogo – VĪT-TAK-KURRR!
Ērglis kliedz – KIU-KIU! 
Bezdelīga vidžina – VIDŽU-VIDŽ!
Dzeguze kūko – KU-KŪ! KU-KŪ!
Žagata žadzina – ŽIK-ŽAK!
Žurka pīkst – PĪ-PĪ!
Atsauce:
https://mape.skola2030.lv/macibukratuve/materials
https://freeanimalsounds.org/downloads/