28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Materiāli skolotājiem

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Satura rādītājs
2. Kas ir latviešu valoda citu valodu vidū?
3. Temata apguves norise
4. Starppriekšmetu saikne un Metodiskais komentārs

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valoda – sazināšanās līdzeklis Kas ir valoda? Kā cilvēki var sazināties? Vārdi, zīmju valoda.
2. Rakstītie burti Drukātie un rakstītie lielie un mazie burti. Kā mainās skaņa, ja mīkstina burtus.
3. Dzīvnieku valoda Dzīvnieku saziņa. Ar kādām skaņām sazinās dzīvnieki?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaņas mums apkārt 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot dažādu skaņu nozīmi informācijas ieguvē un saziņas veidošanā.
2. Skaņu secība 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Veido vārdu no dotajām skaņām (burtiem).
3. Burti un skaņas 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka burtu un skaņu skaitu vārdā. Izprot skaita atšķitību. Saprotami izrunā visas latviešu valodas skaņas un skaņu savienojumus.(VL.3.3.1.3.)
4. Tautasdziesmas par valodu 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mācās meklēt sev nepieciešamo informāciju dažādos avotos. Lasa tautasdziesmas, atrod tautasdziesmas par valodu.
5. Fakti par valodu 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Iepazīstas ar faktiem par valodu. Atrod faktā patiesu informāciju atbilstoši apgalvojumam.
6. Sejas izteiksme 2. izziņas līmenis zema 1 p. Nosaka cilvēka emocijas pēc dotās sejas izteiksmes. Valodai ir vairākas funkcijas jeb uzdevumi. Nozīmīgākās ir domāšanas, saziņas un emociju izteikšanas funkcija. (V.Li.1.)
7. Žestu valoda 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mācās saprast, ko cilvēks vēlas izteikt, izmantojot žestus. Valodai ir vairākas funkcijas jeb uzdevumi. Nozīmīgākās ir domāšanas, saziņas un emociju izteikšanas funkcija. (V.Li.1.)
8. Zīmju valoda 3. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst dažus vārdus zīmju valodā.
9. Vārda atveidošana ar zīmēm 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Atpazīst dažus vārdus zīmju valodā.
10. Dzīvnieku saziņa 1. izziņas līmenis zema 1 p. Papildina teikumu. Zina, kā sazinās dzīvnieki.
11. Raksturo ar vārdiem dzīvās būtnes radīto skaņu! 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Dzīvo būtņu skaņas.
12. Dzīvnieku skaņas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Papildina teikumu. Zina, kā sazinās dzīvnieki.
13. Dzīvnieku valoda 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atpazīst dzīvnieku pēc saziņas veida. Drukā mājlopu un mājputnu nosaukumu.
14. Rakstītie, drukātie burti 2. izziņas līmenis zema 2 p. Saprot, ka ir drukātie un rakstītie burti. Zina drukātajam burtam attiecīgu rakstīto burtu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārda sākumburts Citi vidēja 3 p. Skaņu mācība. Vārda pirmā skaņa, burts
2. Garie patskaņi Citi vidēja 3 p. Raksta vārdus, ievērojot pareizrakstību. Skaņu mācība. Īsie un garie patskaņi
3. Īsie un garie patskaņi Citi vidēja 4 p. Ievieto vārdā trūkstošo burtu. Skaņu mācība. Īsie un garie patskaņi
4. Divskanis o un patskanis o, ar izvēli Citi vidēja 1 p. Nosaka vārdā patskatni vai divskani o. Skaņu mācība. Patskanis o un divskanis o
5. Burtu un skaņu skaita vārdā salīdzināšana Citi vidēja 1 p. Skaņu mācība. Zina, ka skaņu un burtu skaits vardā var atšķirties. Pazīst divskaņus. Nosaka burtu un skaņu skaitu vārdos.
6. Zīmju valoda Citi vidēja 1 p. Atpazīst dažus vārdus zīmju valodā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Cilvēku un dzīvnieku valoda 00:30:00 vidēja 5 p. Tests ietver sevī uzdevumus par dzīvnieku un cilvēku valodu
2. Skaņas un burti 00:30:00 vidēja 15 p. Tests ietver sevī uzdevumus par skaņām un burtiem

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valoda un saziņa 00:30:00 vidēja 11 p. Tests ietver sevī uzdevumus par dzīvnieku un cilvēku valodu