Teorija

Uzdevumi

1. Grāmatu nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Darbība attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Darbības laiks

Grūtības pakāpe: zema

3
4. Darbības vārda laiks

Grūtības pakāpe: vidēja

6
5. Tagadne, pagātne, nākotne

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Darbības vārds un laiks teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Darbības laiks attēlā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Darbības vārds pareizajā laikā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Tagadne

Grūtības pakāpe: vidēja

5
10. Pagātne

Grūtības pakāpe: vidēja

5
11. Nākotne

Grūtības pakāpe: vidēja

5
12. Darbības vārda laiki

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Darbības vārda tagadnes personu formas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
14. Darbības vārda pagātnes personu formas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
15. Personu skaitlis

Grūtības pakāpe: zema

2
16. Vietniekvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

3
17. Darbības veicējs (persona)

Grūtības pakāpe: vidēja

2
18. Darbības vārda laiks, skaitli, persona

Grūtības pakāpe: augsta

3
19. Teikums ar VTL

Grūtības pakāpe: vidēja

1
20. VTL teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
21. Vienlīdzīgu teikuma locekļu pāri

Grūtības pakāpe: vidēja

1
22. VTL skaits teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
23. Pieturzīmju lietojums

Grūtības pakāpe: augsta

4
24. Pieturzīme

Grūtības pakāpe: vidēja

1
25. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
26. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Darbības vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

29
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem