Darbības nosaukšanai izmanto darbības vārdu.
Ja darbību veic viens darītājs, tad darbības vārds ir vienskaitlī.
Piemērs:
shutterstock_1687461220.png
Meitene lasa grāmatu.
Viņa lasa grāmatu.
Ja darbību veic vairāki darītāji, tad darbības vārds ir daudzskaitlī.
Piemērs:
Shutterstock_1040379736_boys playing football_zēni spēlē futbolu.jpg
Zēni spēlē futbolu.
Viņi spēlē futbolu.
Darbības darītāju vietā var lietot citus vārdus, kurus sauc par personu vietniekvārdiem. Darbības vārdiem ir 3 vienskaitļa un 3 daudzskaitļa personu formas.
 
PersonaVienskaitlis Daudzskaitlis
1.
es
mēs
2.
tu
jūs
3.
viņš, viņa
viņi, viņas
 
Darbības vārda forma teikumā mainās atkarībā no laika, kad notiek darbība – tagadnē, pagātnē vai nākotnē.
 
Tagadne
es zīmējutu zīmē
viņš zīmē
viņa zīmē
mēs zīmējamjūs zīmējat
viņi zīmē
viņas zīmē
 
Pagātne
es runājutu runāji
viņš runāja
viņa runāja
mēs runājāmjūs runājāt
viņi runāja
viņas runāja
 
Nākotne
es pirkšutu pirksi
viņš pirks
viņa pirks
mēs pirksimjūs pirksiet
viņi pirks
viņas pirks