Vienlīdzīgi teikuma locekļi teikumā:
  • paskaidro vienu un to pašu vārdu;
 
Piemērs:
Mamma nopirka jaunu, krāsainu grāmatu.
Vienlīdzīgi teikuma locekļi paskaidro vārdu grāmata.
 
YCUZD_220722_4124_VTL_1.png
  • atbild uz vienu un to pašu jautājumu;
 
Piemērs:
Annai garšo zemenes, bumbieri, burkāni.
Vienlīdzīgi teikuma locekļi atbild uz jautājumu kas?.
 
YCUZD_220722_4124_VTL_2.png
  • visbiežāk pieder vienai un tai pašai vārdšķirai.
 
Piemērs:
Jānis loka un griež papīru.
Vienlīdzīgi teikuma locekļi ir darbības vārdi.
 
YCUZD_220722_4124_VTL_3.png
Vienlīdzīgus teikuma locekļus var saistīt gan saistītājvārdi jeb saikļi, gan tie var būt virknēti bez saikļiem. Saikļi ir un, vai, bet, tomēr, taču.
Piemērs:
Valdis un Santa brauks uz laukiem.
Tev vairāk patīk slidot vai slēpot.
Es nedziedu, bet dejoju Ziemassvētku koncertā.
Brālis meklē, tomēr neatrod veco bumbu.
Komatu starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem neliek, ja tos saista saikļi un, vai.
Ja saikļi un, vai saista tikai divus vienlīdzīgus teikuma locekļus, tad komats šādā teikumā pirms saikļa nav jāliek.
Piemērs:
Jūnijā vai jūlijā mēs brauksim pie jūras.
Saikļi un, vai var atkārtoties vairākas reizes. Tad komats liekams pirms katra atkārtotā saikļa.
Piemērs:
Mēs spēlēsim cirku vai domino, vai loto.
Komatu starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem liek, ja tos saista saikļi bet, tomēr, taču.
Ja vienlīdzīgus teikuma locekļus nesaista saiklis, tad tos atdala ar komatu.