Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda persona, skaitlis, laiks Darbības vārda 3 personas, vienskaitlis, daudzskaitlis, tagadne, pagātne, nākotne.
2. Vietniekvārdi Vietniekvārdi, to vienskaitlis, daudzskaitlis.
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgi teikuma locekļi, komats, sastītājvārdi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grāmatu nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1p. Zina, ka grāmatu nosaukumi jāraksta ar lielo burtu.
2. Darbība attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Veido teikumu attiecīgajā laikā.
3. Darbības laiks 2. izziņas līmenis zema 3p. Nosaka ar atbilstošo darbības vārda laiku saistīto vārdu un vārdu savienojumu.
4. Darbības vārda laiks 2. izziņas līmenis vidēja 6p. Nosaka uz kādu jautājumu atbild darbības vārds.
5. Tagadne, pagātne, nākotne 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka darbības vārdu laiku.
6. Darbības vārds un laiks teikumā 3. izziņas līmenis vidēja 3p. Prot noteikt darbības vārdu un laiku teikumā.
7. Darbības laiks attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka kādā laikā uzrakstīts teikums.
8. Darbības vārds pareizajā laikā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievieto attiecīga laika darbības vārdu.
9. Tagadne 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Raksta darbības vārdus tegadnē visās personās.
10. Pagātne 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Prot pārveidot darbības vārdu pagātnē.
11. Nākotne 3. izziņas līmenis vidēja 5p. Raksta darbības vārdus nākotnē visās personās.
12. Darbības vārda laiki 3. izziņas līmenis augsta 3p. Pārveido darbības vārdus dažādos laikos
13. Darbības vārda tagadnes personu formas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Raksta darbības vārdu vienskaitļa un daudzskaitļa 1. un 2. personas formas.
14. Darbības vārda pagātnes personu formas 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Pārveido darbības vārda 1. personas pagātnes formā.
15. Personu skaitlis 1. izziņas līmenis zema 2p. Nosaka vietniekvardu un lietvārdu skaitu.
16. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Nosaka darbības veicēju, attiecīgu personu.
17. Darbības veicējs (persona) 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka darbības veicēju teikumā.
18. Darbības vārda laiks, skaitli, persona 3. izziņas līmenis augsta 3p. Nosaka darbības vārda laiku, skaitli, personu.
19. Teikums ar VTL 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata vienlīdzīgus teikuma locekļus teikumā.
20. VTL teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saskata vienlīdzīgus teikuma locekļus teikumā.
21. Vienlīdzīgu teikuma locekļu pāri 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot izveidot vienlīdzīgu teikuma locekļu pāri, ja viens loceklis ir dots.
22. VTL skaits teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka vienlīdzīgus teikuma locekļus.
23. Pieturzīmju lietojums 2. izziņas līmenis augsta 4p. Prot lietot pieturzīmes teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
24. Pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot atdalīt teikumā vienlīdzīgus teikuma locekļus ar komatiem
25. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistība 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka vienlīdzīgus teikuma locekļus.
26. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka vienlīdzīgu teikuma locekļu jautājumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda laiks Citi augsta 2p. Nosaka darbības vārda laika vienkāršā paplašinātā teikumā.
2. Darbības vārda pārveidošana Citi vidēja 3p. Veido darbības vārda 3. personas laika formu veidošana.
3. Tagadnes formu pareizrakstība Citi vidēja 2p. Raksta darbības vārda tagadnes pareizajā formā, ja darbību veic vairāki darītāji (daudzskaitļa 1. un 2. persona). Darbības vārdu, kas beidzas ar -īt, -īties, -ināt, -ināties, pareizrakstība.
4. Pagātnes formu pareizrakstība Citi vidēja 2p. Raksta doto darbības vārdu pagātnes formā.
5. Darbības vārda laiks tekstā Citi vidēja 2p. Nosaka darbības vārda laiku teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds 00:50:00 vidēja 29p. Testā ietverti uzdevumi par darbības vārda laiku, personu, skaitli.
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 00:30:00 vidēja 9p. Testa ietverti uzdevumi par vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda laiks 00:40:00 vidēja 27p. Testā ietverti uzdevumi par darbības vārda laiku.