Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Darbības vārda persona, skaitlis, laiks Darbības vārda 3 personas, vienskaitlis, daudzskaitlis, tagadne, pagātne, nākotne.
2. Vietniekvārdi Vietniekvārdi, to vienskaitlis, daudzskaitlis.
3. Vienlīdzīgi teikuma locekļi Vienlīdzīgi teikuma locekļi, komats, sastītājvārdi.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Grāmatu nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zina, ka grāmatu nosaukumi jāraksta ar lielo burtu.
2. Darbība attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veido teikumu attiecīgajā laikā.
3. Darbības laiks 2. izziņas līmenis zema 3 p. Nosaka ar atbilstošo darbības vārda laiku saistīto vārdu un vārdu savienojumu.
4. Darbības vārda laiks 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Nosaka uz kādu jautājumu atbild darbības vārds.
5. Tagadne, pagātne, nākotne 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka darbības vārdu laiku.
6. Darbības vārds un laiks teikumā 3. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt darbības vārdu un laiku teikumā.
7. Darbības laiks attēlā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka kādā laikā uzrakstīts teikums.
8. Darbības vārds pareizajā laikā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievieto attiecīga laika darbības vārdu.
9. Tagadne 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Raksta darbības vārdus tegadnē visās personās.
10. Pagātne 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Prot pārveidot darbības vārdu pagātnē.
11. Nākotne 3. izziņas līmenis vidēja 5 p. Raksta darbības vārdus nākotnē visās personās.
12. Darbības vārda laiki 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pārveido darbības vārdus dažādos laikos
13. Darbības vārda tagadnes personu formas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Raksta darbības vārdu vienskaitļa un daudzskaitļa 1. un 2. personas formas.
14. Darbības vārda pagātnes personu formas 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pārveido darbības vārda 1. personas pagātnes formā.
15. Personu skaitlis 1. izziņas līmenis zema 2 p. Nosaka vietniekvardu un lietvārdu skaitu.
16. Vietniekvārds 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Nosaka darbības veicēju, attiecīgu personu.
17. Darbības veicējs (persona) 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka darbības veicēju teikumā.
18. Darbības vārda laiks, skaitli, persona 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka darbības vārda laiku, skaitli, personu.
19. Teikums ar VTL 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata vienlīdzīgus teikuma locekļus teikumā.
20. VTL teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saskata vienlīdzīgus teikuma locekļus teikumā.
21. Vienlīdzīgu teikuma locekļu pāri 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot izveidot vienlīdzīgu teikuma locekļu pāri, ja viens loceklis ir dots.
22. VTL skaits teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka vienlīdzīgus teikuma locekļus.
23. Pieturzīmju lietojums 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot lietot pieturzīmes teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
24. Pieturzīme 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot atdalīt teikumā vienlīdzīgus teikuma locekļus ar komatiem
25. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saistība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vienlīdzīgus teikuma locekļus.
26. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka vienlīdzīgu teikuma locekļu jautājumu.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda laiks Citi augsta 2 p. Nosaka darbības vārda laika vienkāršā paplašinātā teikumā.
2. Darbības vārda pārveidošana Citi vidēja 3 p. Veido darbības vārda 3. personas laika formu veidošana.
3. Tagadnes formu pareizrakstība Citi vidēja 2 p. Raksta darbības vārda tagadnes pareizajā formā, ja darbību veic vairāki darītāji (daudzskaitļa 1. un 2. persona). Darbības vārdu, kas beidzas ar -īt, -īties, -ināt, -ināties, pareizrakstība.
4. Pagātnes formu pareizrakstība Citi vidēja 2 p. Raksta doto darbības vārdu pagātnes formā.
5. Darbības vārda laiks tekstā Citi vidēja 2 p. Nosaka darbības vārda laiku teikumā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārds 00:50:00 vidēja 29 p. Testā ietverti uzdevumi par darbības vārda laiku, personu, skaitli.
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi 00:30:00 vidēja 11 p. Testa ietverti uzdevumi par vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Darbības vārda laiks 00:40:00 vidēja 27 p. Testā ietverti uzdevumi par darbības vārda laiku.