Teorija

Uzdevumi

1. Attēls, skaitļa vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Skaitļi attēlos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Skaitļa vārda pazīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Skaitļa vārda rakstība ar vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

4
6. Skaitļa vārdu rakstība I

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Skaitļa vārdu rakstība II

Grūtības pakāpe: zema

2
8. Kārtas skaitļa vārdu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Skaitļa vārdu pieraksts

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Pamata, kārtas skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Teikums ar pamata, kārtas skaitļa vārdiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Pieturzīme aiz skaitļa

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vārds – attēls

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Salikteņu attēli

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Salikteņi

Grūtības pakāpe: augsta

1
16. Salikteņu darināšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
17. Salikteņi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
18. Vārdi salikteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Salikteņu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Skaitļa vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Salikteņi

Grūtības pakāpe: vidēja

6

Materiāli skolotājiem