Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļa vārdi Skaiļa vārda jēdziens, pamata skaitļa vārdi, kārtas skaitļa vārdi.
2. Salikteņi Salikteņu jēdziens

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēls, skaitļa vārds 1. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dzīvu būtņu, priekšmetu skaitu. Zina, kā pierakstīt ar skaitļa vārdu.
2. Skaitļi attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka dzīvu būtņu, priekšmetu skaitu. Pieraksta ar skaitļa vārdu.
3. Skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Prot rakstīt skaitļa vārdus līdz 20
4. Skaitļa vārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata skaitļa vārdus tekstā.
5. Skaitļa vārda rakstība ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Raksta skaitļa vārdus ar burtiem.
6. Skaitļa vārdu rakstība I 1. izziņas līmenis zema 1p. Raksta skaitļa vārdu ar burtiem (2 - 9).
7. Skaitļa vārdu rakstība II 1. izziņas līmenis zema 2p. Raksta skaitļa vārdu ar burtiem (11 - 19).
8. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Raksta pamata un skaitļa vārdus.
9. Skaitļa vārdu pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Izprot skaitļa vārdus (pamata un kārtas skaitļa vārdi).
10. Pamata, kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Nosaka, vai skaitļa vārds ir pamata vai kārtas.
11. Teikums ar pamata, kārtas skaitļa vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievieto teikumā attiecīgu skaitļa vārdu.
12. Pieturzīme aiz skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Ievieto teikumā attiecīgu skaitļa vārdu.
13. Vārds – attēls 1. izziņas līmenis zema 1p. Savieno salikteni ar attelu.
14. Salikteņu attēli 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Drukā salikteni pēc attēla.
15. Salikteņi 2. izziņas līmenis augsta 1p. Saskata salikteni starp citiem vārdiem.
16. Salikteņu darināšana 1. izziņas līmenis augsta 1p. Veido saliktene pēc vārdu attēliem.
17. Salikteņi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1p. Saskata salikteni teikumā.
18. Vārdi salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka, no kādiem vārdiem sastāv saliktenis.
19. Salikteņu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Veido salikteni no varda daļām

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaits attēlos Citi zema 1p. Nosaka dzīvu būtņu, priekšmetu skaitu.
2. Skaitļa vārdi teikumā Citi vidēja 2p. Prot saakatīt teikumā skaitļa vārdu.
3. Skaitļa vārdu pareizrakstība Citi vidēja 2p. Prot uzrakstīt skaitļa vardus ar cipariem un burtiem.
4. Skaitļa vārdu rakstība teikumā Citi vidēja 1p. Prot rakstīt skaitļa vārdus līdz 20. Zina, ka teikums jāsāk rakstīt ar lielo burtu.
5. Vārdšķiru pazīšana Citi augsta 3p. Atšķir skaitļa vārdus no citām vārdšķirām.
6. Salikteņi teikumos Citi augsta 1p. Veido saliktene pēc vārdu attēliem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdi 00:40:00 vidēja 16p. Testā ietverti uzdevumi par sakitļa vārdu.
2. Salikteņi 00:40:00 vidēja 6p. Testā ietverti uzdevumi par salikteņiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vards, saliktenis 00:40:00 vidēja 6p. Testā ietverti uzdevumi par skaitļa vārdiem un salikteņiem.