28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Skaitļa vārdi Skaiļa vārda jēdziens, pamata skaitļa vārdi, kārtas skaitļa vārdi.
2. Salikteņi Salikteņu jēdziens

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Attēls, skaitļa vārds 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka dzīvu būtņu, priekšmetu skaitu. Zina, kā pierakstīt ar skaitļa vārdu.
2. Skaitļi attēlos 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka dzīvu būtņu, priekšmetu skaitu. Pieraksta ar skaitļa vārdu.
3. Skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot rakstīt skaitļa vārdus līdz 20
4. Skaitļa vārda pazīšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata skaitļa vārdus tekstā.
5. Skaitļa vārda rakstība ar vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Raksta skaitļa vārdus ar burtiem.
6. Skaitļa vārdu rakstība I 1. izziņas līmenis zema 1 p. Raksta skaitļa vārdu ar burtiem (2 - 9).
7. Skaitļa vārdu rakstība II 1. izziņas līmenis zema 2 p. Raksta skaitļa vārdu ar burtiem (11 - 19).
8. Kārtas skaitļa vārdu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Raksta pamata un skaitļa vārdus.
9. Skaitļa vārdu pieraksts 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izprot skaitļa vārdus (pamata un kārtas skaitļa vārdi).
10. Pamata, kārtas skaitļa vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka, vai skaitļa vārds ir pamata vai kārtas.
11. Teikums ar pamata, kārtas skaitļa vārdiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievieto teikumā attiecīgu skaitļa vārdu.
12. Pieturzīme aiz skaitļa 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Ievieto teikumā attiecīgu skaitļa vārdu.
13. Vārds – attēls 1. izziņas līmenis zema 1 p. Savieno salikteni ar attelu.
14. Salikteņu attēli 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Drukā salikteni pēc attēla.
15. Salikteņi 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Saskata salikteni starp citiem vārdiem.
16. Salikteņu darināšana 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Veido saliktene pēc vārdu attēliem.
17. Salikteņi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Saskata salikteni teikumā.
18. Vārdi salikteņi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka, no kādiem vārdiem sastāv saliktenis.
19. Salikteņu veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido salikteni no varda daļām

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaits attēlos Citi zema 1 p. Nosaka dzīvu būtņu, priekšmetu skaitu.
2. Skaitļa vārdi teikumā Citi vidēja 2 p. Prot saakatīt teikumā skaitļa vārdu.
3. Skaitļa vārdu pareizrakstība Citi vidēja 2 p. Prot uzrakstīt skaitļa vardus ar cipariem un burtiem.
4. Skaitļa vārdu rakstība teikumā Citi vidēja 1 p. Prot rakstīt skaitļa vārdus līdz 20. Zina, ka teikums jāsāk rakstīt ar lielo burtu.
5. Vārdšķiru pazīšana Citi augsta 3 p. Atšķir skaitļa vārdus no citām vārdšķirām.
6. Salikteņi teikumos Citi augsta 1 p. Veido saliktene pēc vārdu attēliem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vārdi 00:40:00 vidēja 16 p. Testā ietverti uzdevumi par sakitļa vārdu.
2. Salikteņi 00:40:00 vidēja 6 p. Testā ietverti uzdevumi par salikteņiem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Skaitļa vards, saliktenis 00:40:00 vidēja 6 p. Testā ietverti uzdevumi par skaitļa vārdiem un salikteņiem.