Teorija

Uzdevumi

1. Deminutīvs I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Deminutīvs II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Deminutīvs III

Grūtības pakāpe: augsta

2
4. Deminutīvs IV

Grūtības pakāpe: augsta

1
5. Virsraksts, teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Īpašības vārds I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Darbības vārds, lietvārds

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Teikums, īpašības vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Lietvārds, īpašības vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. Īpašības vārds II

Grūtības pakāpe: augsta

2
12. Darbības vārds

Grūtības pakāpe: augsta

4
13. Virslocekļi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Virslocekļi II

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Deminutīvi, teksts, vārdšķiras, virslocekļi I

Grūtības pakāpe: vidēja

15

Materiāli skolotājiem