Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Deminutīvs Pamazināmā forma
2. Teksts Kas ir teksts?
3. Vārdšķiras Lietvārds, darbības vārds, īpašības vārds.
4. Virslocekļi Kas ir virslocekļi?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Deminutīvs I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot pārveidot un uzrakstīt personvārdus no deminutīva. Lielie sākumburti cilvēku personvārdos.
2. Deminutīvs II 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas pareizu deminutīvu. Veido loģisku teikumu.
3. Deminutīvs III 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Prot uzrakstīt vārdus deminutīvā.
4. Deminutīvs IV 2. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot doto vārdus uzrakstīt pareizā deminutīvā.
5. Virsraksts, teksts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot izvēlēties tekstam atbilstošu virsrakstu.
6. Teksts 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot teksta daļas sakārtot pareizā secībā.
7. Īpašības vārds I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. No dotajiem vārdiem izvēlas īpašības vārdus.
8. Darbības vārds, lietvārds 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Izvēlas no dotajiem vārdiem darbības vārdus un lietvārdus.
9. Teikums, īpašības vārds 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pēc dzimtes un skaita izvēlas teikumam atbilstošu īpašības vārdu.
10. Lietvārds, īpašības vārds 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Ievērojot dzimti un skaitu izvēlas dotajam īpašības vārdam atbilstošu lietvārdu.
11. Īpašības vārds II 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Teikumā doto īpašības vārdu raksta pareizā dzimtē un skaitlī.
12. Darbības vārds 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot teikumā doto darbības vārdu ierakstīt pareizajā laikā.
13. Virslocekļi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Teikumā ievieto atbilstošus virslocekļus: teikuma priekšmetu un izteicēju.
14. Virslocekļi II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Dotajā teikumā nosaka vai izceltie vārdi ir virslocekļi.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Deminutīvs V Citi vidēja 1 p. Prot atzīmēt pamazināmās formas vārdus.
2. Īpašības vārds, īpašvārds Citi vidēja 4 p. Izvēlas no dotajiem vārdiem īpašības vārdus un īpašvārdus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Deminutīvi, teksts, vārdšķiras, virslocekļi I 00:20:00 vidēja 15 p. Zina kas ir pamazināmā forma jeb deminutīvi, kārto tekstu loģiskā secībā, atšķir vārdšķiras, nosaka teikumā virslocekļus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Deminutīvi, teksts, vārdšķiras, virslocekļi II 00:40:00 vidēja 18 p. Zina kas deminutīvi jeb vārdu pamazināmā forma. Nosaka teksta saturu. Atšķir vārdškiras. Zina kas ir teikuma virslocekļi un prot tos noteikt.