Teorija

Uzdevumi

1. Prieka emocijas

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Tas, kas iepriecina

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Priecīga informācija

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Jautājuma vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Kas? Ko dara?

Grūtības pakāpe: zema

2
6. Teikuma priekšmets, drukāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
7. Iederīgais teikuma priekšmets

Grūtības pakāpe: zema

1
8. Izteicējs teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Izteicēja izrakstīšana no teikuma

Grūtības pakāpe: vidēja

3
10. Teikumā atbilstošais izteicējs

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Teikuma virslocekļi

Grūtības pakāpe: vidēja

4
12. Teikumu shēmas

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Teikums pēc dotās shēmas

Grūtības pakāpe: augsta

4
14. Vārdu pareizrakstība. Burta ievietošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Vārdu pareizrakstība. Priedēklis

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Vārdu pareizrakstība III

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Pareizrakstība. Teikums

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Vārdu pareizrakstība teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

1. Valodas sistēmas izpratne. Vārdu secība teikumā (2020)

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Teikuma gramatiskā centra noteikšana (2016)

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Teikuma gramatiskais centrs

Grūtības pakāpe: vidēja

13
2. Vārdu pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Materiāli skolotājiem