Lai arī lielākoties latviešu valodā vārdus pierakstām tā, kā dzirdam, tomēr ir vārdi, kurus jāraksta citādi. Tie ir vārdi ar priedēkļiem iz–, uz–, aiz–, at–, ap–, pār–. Priedēklis maina vārda nozīmi. Mēs izrunājam vienu līdzskani, bet jāraksta citu.
iz-
izsaukt dzirdam līdzskani -s-, jāraksta -z-
Piemērs:
izskriet
izsmieties
izstaigāt
izstumt
uz-
uzsmērēt dzirdam līdzskani -s-, jāraksta -z-
Piemērs:
uzskriet
uzsmaidīt
uzsvilt
uzstiept
aiz-
aizstumt dzirdam līdzskani -s-, jāraksta -z-
Piemērs:
aizsalt
aizskriet
aizstumt
aizstaigāt
at-
atdot dzirdam līdzskani -d-, jāraksta -t-
Piemērs:
atdzimt
atdurt
atdiegt
ap-
apbraukt dzirdam līdzskani -b-, jāraksta -p-
Piemērs:
apbrīnot
apbintēt
Jāņem vērā arī vārdu pareizrakstība ar priedēkli pār-
Ja pēc priedēkļa vārds, kurš sākas ar burtu r , vārda ir blakus divi līdzskaņi -rr-
Piemērs:
rrakstīt
rrunāt
rraut
rrakt