Teikums sastāv no vārdiem.
Teikuma locekļi ir vārdi, kas teikumā atbild uz noteiktiem jautājumiem.
Ir tādi teikuma locekļi, kuri ir nozīmīgāki par pārējiem.
 
GC.png

Teikuma virslocekļi - teikuma priekšmets un izteicējs - teikumā ir svarīgākie. Tie veido teikuma centru.
Teikuma priekšmets atbild uz jautājumu kas?.
Izteicējs var atbildēt uz vairākiem jautājumiem ko dara? ko darīja? ko darīs?.
Teikuma virslocekļi var vieni paši veidot teikumu.
Piemērs:
Meitene (Kas?) guļ (Ko dara?).
Sleep.png
Teikuma priekšmets un izteicējs abi ir vienādi svarīgi. Shēmā to parāda ar bultiņām, kas vērstas no viena teikuma virslocekļa uz otru un otrādi.
Piemērs:
Bezdelīgas lido.
Kas? – bezdelīgas
Ko dara? – lido
 
Bezdeligaslido.png
 
shutterstock_1421419301.jpg
Citi teikuma locekļi vieni paši teikumu izveidot nevar, šie teikuma locekļi paskaidro kādu no virslocekļiem vai kādu citu palīglocekli.
Shēmā bultiņas norāda, kuri teikuma palīglocekļi paskaidro izteicēju (bultiņa vērsta tikai vienā virzienā - uz vārdu, kuru paskaidro).
Piemērs:
Pirms negaisa bezdelīgas lido zemu.
 
Bezdeligaslidozemu.png