Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Teikuma gramatiskais centrs. Teikums Teikuma gramatiskais centrs. Kā tas veidojas?
2. Vārdu pareizrakstība Kā pareizi rakstīt vārdus ar priedēkļiem iz-, uz-, aiz-, at-, ap-, pār-.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Prieka emocijas 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot saskatīt prieku vizuālā informācijas avotā.
2. Tas, kas iepriecina 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Šis uzdevums pašlaik tiek veidots
3. Priecīga informācija 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot saskatīt teikumā informāciju, kura sniedz prieku.
4. Jautājuma vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot uzdot jautājumu noteiktam teikumam.
5. Kas? Ko dara? 1. izziņas līmenis zema 2 p. Prot vienkāršā nepaplašinātā teikumā noteikt, kurš vārds atbild uz jautājumu kas, kurš uz jautājumu ko dara.
6. Teikuma priekšmets, drukāšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt teikuma priekšmetu vienkāršā paplašinātā teikumā.
7. Iederīgais teikuma priekšmets 1. izziņas līmenis zema 1 p. Ievieto teikumā izlaisto teikuma priekšmetu. Zina, ka teikums jāsāk rakstīt ar lielo burtu.
8. Izteicējs teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot ievietot teikumā izteicēju, ņemot vērā attēlu.
9. Izteicēja izrakstīšana no teikuma 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt teikumā izteicēju.
10. Teikumā atbilstošais izteicējs 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot ievietot teikumā atbilstošo izteicēju.
11. Teikuma virslocekļi 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteik teikuma virslocekļus
12. Teikumu shēmas 3. izziņas līmenis vidēja 4 p. Prot noteikt teikumu attiecīgi dotajiem jauājumiem.
13. Teikums pēc dotās shēmas 3. izziņas līmenis augsta 4 p. Prot noteikt teikumu attiecīgi dotajiem jauājumiem.
14. Vārdu pareizrakstība. Burta ievietošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pareizi rakstīt vārdus ar priedēkļiem.
15. Vārdu pareizrakstība. Priedēklis 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pareizi rakstīt vārdus ar priedēkļiem.
16. Vārdu pareizrakstība III 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot noteikt, kurus vārdus jāraksta uzmanīgi, lai nepieļaut pareizrakstības kļūdas.
17. Pareizrakstība. Teikums 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prot pareizi rakstīt vārdus ar priedēkļiem.
18. Vārdu pareizrakstība teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Prot pareizi rakstīt vārdus ar priedēkļiem.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. Vārdu secība teikumā (2020) Citi vidēja 1 p. Prot noteikt pareizu vārdu secību teikumā.
2. Teikuma gramatiskā centra noteikšana (2016) Citi vidēja 2 p. Prot atrast teikumā gramatisko centru.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma virslocekļu pasvītrošana Citi vidēja 4 p. Zina, kā pasvītrot teikuma prieksmetu un izteicēju.
2. Teikumu veidošana Citi vidēja 1 p. Prot sarindot vārdus pareizā secībā.
3. Vārdu secība teikumā Citi zema 1 p. Prot veidot vienkāršu teikumu no dotiem vārdiem. Vārdu secība.
4. Pareizi uzrakstītais vārds. Drukāšana Citi vidēja 1 p. Prot pareizi rakstīt vārdus ar priedēkļiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma gramatiskais centrs 00:30:00 vidēja 13 p. Teikuma priekšmets, izteicējs, teikuma gramatiskais centrs.
2. Vārdu pareizrakstība 00:30:00 vidēja 4 p. Vārdu ar priedēkļiem pareizrakstība

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Teikuma virslocekļi. Vārdu pareizrakstība 00:30:00 vidēja 17 p. Teikuma priekšmets, izteicējs, teikuma gramatiskais centrs. Vārdu ar priedēkļiem pareizrakstība