Teorija

Uzdevumi

1. Zīmes ikdienā

Grūtības pakāpe: zema

1
2. Zīmes skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
3. Zīme un skaidrojums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma saskatīšana teikumā un teikuma shēmā I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem novērtējums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem I

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Saiklis, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrotā teikuma locekļa saskatīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
11. Jautājuma noteikšana vienlīdzīgu teikuma locekļu virknei

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes papildināšana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vispārinošais vārds

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Vienlīdzīgie teikuma locekļi aiz vispārinošā vārda

Grūtības pakāpe: vidēja

3
15. Pieturzīmes teikumā ar vispārinošo vārdu un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
16. Pieturzīmes teikumos ar vispārinošo vārdu pirms vienlīdzīgiem teikuma locekļiem

Grūtības pakāpe: augsta

3
17. Vispārinošais vārds un vienlīdzīgie teikuma locekļi teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

3

Testi

Materiāli skolotājiem