Runā starp vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu lieto pauzi.
 
Vispārinošais vārds teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem var atrasties dažādās vietās.
No atrašanās vietas un saistījuma ar vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem ir atkarīgs pieturzīmju lietojums, kas arī ir ļoti dažāds.
 
1. Vienlīdzīgus teikuma locekļus, kas atrodas aiz vispārinošā vārda, parasti atdala ar kolu.
Vispārinošais vārds: V1, V2, V3 un V4.
Piemērs:
Manas pilsētas centrā ir šādas ielas: Rīgas iela, Marijas iela, Skolas iela un Viestura iela.
2. Ja vispārinošais vārds atrodas aiz vienlīdzīgiem teikuma locekļiem, tā priekšā liek domuzīmi.
V1, V2, V3 vispārinošais vārds.
Piemērs:
Sigulda, Cēsis, Valmiera šīs pilsētas atrodas Gaujas krastos.
3. Ja aiz vienlīdzīgu teikumu virknes teikums turpinās, aiz vispārinošā vārda un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem liek domuzīmi.
Vispārinošais vārds V1, V2, V3, V4 teikuma turpinājums.
Piemērs:
Visos gadalaikos pavasarī, vasarā, rudenī, ziemā upes mūs aicina.