Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Zīmes un uzraksti apkārtējā vidē Zīmju uzdevumi. Zīmes jēdziens.
2. Vienlīdzīgi teikuma locekļi ar vispārinošo vārdu Izpratnes veidošana par vispārinošā vārda uzdevumu teikumā un saistījumu ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem. Risinājuma soļos dota stratēģija teikumu izveidei ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu.
3. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu Pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu pirms vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes. Kola lietojums teikumā.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmes ikdienā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Zīmes uzdevuma noteikšana.
2. Zīmes skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nosaka atbilstošāko zīmes skaidrojumu.
3. Zīme un skaidrojums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas skaidrojumam atbilstošo zīmi.
4. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma saskatīšana teikumā un teikuma shēmā I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saistījuma saskatīšana teikumā un teikuma shēmā, ja teikumā saliktas vienlīdzīgos teikuma locekļus atdalošās pieturzīmes.
5. Pieturzīmju lietojums teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem novērtējums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojuma teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem novērtējums
6. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem I 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem: ja vienlīdzīgie teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā, ja tos saista saiklis "un", ja tos saista atkārtots saiklis "un".
7. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojums vienkāršā teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem: ja vienlīdzīgie teikuma locekļi ir bezsaikļa saistījumā, ja tos saista saiklis "un", ja tos saista atkārtots saiklis "un".
8. Saiklis, kas saista vienlīdzīgus teikuma locekļus 1. izziņas līmenis zema 1 p. Divu vienlīdzīgu teikuma locekļu saistīšanai atbilstoša sakārtojuma saikļa izvēle.
9. Vienlīdzīgu teikuma locekļu paskaidrotā teikuma locekļa saskatīšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem saistītā teikuma locekļa saskatīšana vienkāršā teikumā.
10. Vienlīdzīgu teikuma locekļu saskatīšana teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Divu un trīs bezsaikļa saistījumā saistītu vienlīdzīgo teikuma locekļu saskatīšana un izrakstīšana no teikuma, ievērojot to secību teikumā.
11. Jautājuma noteikšana vienlīdzīgu teikuma locekļu virknei 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Jautājuma noteikšana dotajiem vienlīdzīgajiem teikuma locekļiem vienkāršā teikumā.
12. Vienlīdzīgo teikuma locekļu virknes papildināšana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu pāra papildināšana ar trīs teikuma locekļu virknē iederīgu teikuma locekli.
13. Vispārinošais vārds 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Vienlīdzīgo teikuma locekļu virknei atbilstoša vispārinošā vārda izvēle no dotajiem variantiem.
14. Vienlīdzīgie teikuma locekļi aiz vispārinošā vārda 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Trīs vienlīdzīgo teikuma locekļu saskatīšana aiz dota vispārinošā vārda.
15. Pieturzīmes teikumā ar vispārinošo vārdu un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Pieturzīmju lietojuma novērtēšana teikumos ar vispārinošo vārdu un vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.
16. Pieturzīmes teikumos ar vispārinošo vārdu pirms vienlīdzīgiem teikuma locekļiem 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Pieturzīmju likšana teikumos ar vispārinošo vārdu pirms vienlīdzīgiem teikuma locekļiem ar dažādu saistījumu vienlīdzīgo teikuma locekļu virknē.
17. Vispārinošais vārds un vienlīdzīgie teikuma locekļi teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Vispārinošais vārds un vienlīdzīgie teikuma locekļu jēdzienu izpratne.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmes mums apkārt Citi vidēja 3 p. Nosaka zīmes uzdevumu.
2. Zīmes izmantošanas uzdevums Citi vidēja 2 p. Nosaka zīmes uzdevumu.
3. Vienlīdzīgu teikuma locekļu jēdziena izpratne Citi vidēja 3 p. Vienlīdzīgu teikuma locekļu jēdziena izpratne
4. Pieturzīmju lietojums teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem Citi vidēja 2 p. Pieturzīmju lietojuma teikumā ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem novērtējums.
5. Vispārinošais vārds teikumā Citi augsta 2 p. Vispārinošā vārda izrakstīšana no vienkārša teikuma ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmes. Vienlīdzīgi teikuma locekļi. Vispārinošais vārds. 00:20:00 vidēja 12 p. Zīmes uzdevuma noteikšana. Pieturzīmju lietojuma novērtējums. Vienlīdzīgo teikuma locekļu saskatīšana. Pieturzīmes teikumos ar vispārinošo vārdu.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Zīmes. Vienīdzīgie teikuma locekļi, to saistījums ar vispārinošo vārdu 00:40:00 vidēja 14 p. Zīmes uzdevuma saškatīšana. Pieturzīmes teikumos ar vienlīdzīgiem teikuma locekļiem un vispārinošo vārdu. Vienlīdzīgo teikuma locekļu un vispārinošā vārda saskatīšana. Vispārinošā vārda un vienlīdzīgo teikuma locekļu jēdzienu izpratne. Vispārinošā vārda izvēle.