Teorija

Uzdevumi

1. Profesijas nosaukums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
2. Profesijas nosaukums teikumā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Profesiju nosaukumi no zilbēm

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Profesiju nosaukumi. Zilbes un drukāšana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
5. Rakstītie vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Profesiju darba rīki

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Teikuma pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Teikumu veidi

Grūtības pakāpe: vidēja

3
9. Teikuma veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

1
10. Pieturzīme teikuma beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Ticams teikums par profesiju

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Teikuma robežu saskatīšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Skaņu veidi vārdā

Grūtības pakāpe: augsta

3

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Testi

1. Profesijas nosaukums

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Teikuma pareizrakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

9

Materiāli skolotājiem