Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Profesijas Profesiju daudzveidība. Tuvāk epazīstas ar dažām profesijām, skatoties video.
2. Teikums Kas ir teikums? Kā veidojas teikums?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Profesijas nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot lasīt un pierakstīt profesiju nosaukumus. Pēc parauga mācās pierakstīt profesiju nosaukumus.
2. Profesijas nosaukums teikumā 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Veido teikumu. Zina, ka cilvēku vārdi jāraksta ar lielo burtu. Sasaista vizuālo informāciju ar profesijas nosaukumu.
3. Profesiju nosaukumi no zilbēm 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Veido profesiju nosaukumus no zilbēm. Prot lasīt profesiju nosaukumus.
4. Profesiju nosaukumi. Zilbes un drukāšana 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Veido profesiju nosaukumus no zilbēm. Prot lasīt profesiju nosaukumus. Drukā profesiju nosaukumus pēc parauga.
5. Rakstītie vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noraksta vārdus no rakstīta teksta. Mācās rakstīt ar diennakti saistītus vārdus. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Macās lietot tastatūru.
6. Profesiju darba rīki 2. izziņas līmenis zema 1 p. Mācās saistīt tekstu ar informāciju, kas atklājas attēlos, ilustrācijās, noformējumā.
7. Teikuma pareizrakstība 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Zina, ka teikums jāsāk rakstīt ar lielo sākumburtu, stāstījuma teikuma beigās jāliek punkts. Nostiprina prasmi drukāt.
8. Teikumu veidi 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Prot noteikt teikuma veidu, ievieto attiecīgu pieturzīmi teikuma beigās.
9. Teikuma veidošana 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Veido teikumu no burtu virknes. Vingrinās teikumu sākt ar lielo burtu un lietot punktu stāstījuma teikuma beigās.
10. Pieturzīme teikuma beigās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Ievieto pieturzīmi teikuma beigas. Mācās noteikt teikuma mērķi.
11. Ticams teikums par profesiju 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mācās vērtēt informāciju pēc vienkāršiem kritērijiem – zināma/nezināma, interesanta/ garlaicīga, ticama/mazticama – un salīdzina ar personisko pieredzi.
12. Teikuma robežu saskatīšana 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Veido teikumus no vārdu virknes. Divu stāstījuma teikumu robežu saskatīšana. Lielo sākumburtu un punkta atbilstošs lietojums.
13. Skaņu veidi vārdā 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Mācās noteikt valodas skaņu veidus vārdos.

Eksāmenu uzdevumi (PROF)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas sistēmas izpratne. Vārdu secība teikumā (2020) Citi vidēja 1 p. Pareizas teikuma vārdu secības izveidošana.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Profesiju darba rīki Citi vidēja 1 p. Mācās sasaistīt informāciju, kas ir kopīga pēc kādām pazīmēm.
2. Teikuma beigu pieturzīmes lietojuma novērtēšana, ar izvēli Citi vidēja 1 p. Teikuma beigu pieturzīmes lietojuma novērtēšana atbilstoši teikuma izteikuma mērķim.
3. Teikumu veidošana, pareizrakstība Citi vidēja 1 p. Veido teikumu no dotajiem vārdiem. Vingrinās teikumu sākt ar lielo burtu un lietot punktu stāstījuma teikuma beigās.
4. Vārdu virknējums, ar izvēli Citi vidēja 1 p. Vārdu virknējuma novērtēšana. Teikuma pazīmes.
5. Vārdu saistība teikumā Citi vidēja 1 p. Vārda nozīme teikumu veidošanā.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Profesijas nosaukums 00:30:00 vidēja 12 p. Noslēguma tests ietver sevī uzdevumus, kuri parbauda skolēnu prasmi rakstīt profesiju nosaukumus.
2. Teikuma pareizrakstība 00:30:00 vidēja 9 p. Testā iekļauti uzdevumi par teikuma veidošanu un pareizrakstību.