Teorija

Uzdevumi

1. Skaņu A un Ā saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Skaņa A. Atrašanās vieta vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
3. Skaņa Ā. Atrašanās vieta vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Ievieto a vai ā

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vārda sākumburts

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Burti A un Ā. Norakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
7. Patskaņi, līdzskaņi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Divskaņi ai, au, ui vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Divskaņi. Ievilkšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
10. Burtu un skaņu skaits. Divskaņi ai un au

Grūtības pakāpe: augsta

4
11. Mādzīvnieku nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

1
12. Vārda pirmais burts. Izvēlies

Grūtības pakāpe: zema

1
13. Vārda pirmais burts. Ieraksti

Grūtības pakāpe: zema

1
14. Mājlopu un mājputnu nosaukumi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Mājlopu un mājputnu nosaukumi II

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Dzīvnieku mazuļu nosaukumi I

Grūtības pakāpe: zema

1
17. Pamazinājuma forma

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Dzīvnieku balss atdarinājums I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
19. Dzīvnieku balss atdarinājums III

Grūtības pakāpe: vidēja

2
20. Tautasdziesmas par dzīvniekiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Burti un skaņas: a, ā, ai, au

Grūtības pakāpe: vidēja

15
2. Mājdzīvnieku un to mazuļu nosaukumi, balss atdarinājumi

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem