Mājdzīvnieku un mīļdzīvnieku balss izpausmes atdarinājumi cilvēku valodā
Mājdzīvnieki un mājas mīluļi, izmantojot savu balsi, rada dažādas skaņas. Cilvēki šīs dzīvnieku veidotās skaņas atdarina cilvēku valodā. Tās var arī pierakstīt. Parasti pēc šiem balss atdarinājumiem liek izsaukuma zīmi. Katra dzīvnieka "runa" ir īpaši nosaukta, piemēram, aita blēj, kaķis ņaud.
Vēro, klausies un lasi! Ievēro, kā pieraksta dzīvnieku skaņu atdarinājumus cilvēku valodā! 
 
Dzīvnieks un tā balss atdarinājums cilvēka valodā Skaņas ieraksts
Shutterstock_427190074_horse_zirgs.jpg
Zirgs zviedz: "Ī-ā! Ī-ā!" 
Shutterstock_1306354654_cow_govs.jpg
Govs mauj: "Mū! Mū!"
Shutterstock_396061318_pig_cūka.jpg
Cūka rukšķ: "Ruk-ruk!"
Cūka kviec: "Kvī-kvī!"
Shutterstock_2294478953_sheep_aita.jpg
Aita blēj: "Bē-bē!"
Shutterstock_1041272566_goat_kaza.jpg
Kaza blēj "Mē-mē!"
Shutterstock_1581827044_rooster_gailis.jpg
Gailis dzied: "Ki-ke-ri-gū!"
Shutterstock_797180761_duck_pīle.jpg
Pīle pēkšķ: "Pēk-pēk!"
Shutterstock_1414415537_turkey_tītars.jpg
Tītars buldurē: "Blor-blor!"
Shutterstock_61436755_cat walking_kaķis pastaigājas.jpg
Kaķis ņaud: "Ņau!"
Shutterstock_706603864_dog_suns.jpg
Suns rej: "Vau, vau!"