28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Teorija

Uzdevumi

1. Ģimenes locekļu nosaukumi

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Ģimene. Apgalvojumu novērtēšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Radniecība ģimenē. Izvēle

Grūtības pakāpe: vidēja

2
4. Vārdi un uzvārdi ģimenē

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Dzimtas koks. Radniecība I

Grūtības pakāpe: augsta

2
6. Skaņu I un Ī saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
7. Burti i un Ī. Norakstīšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
8. Skaņu L un Ļ saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
9. Līdzskaņi l un ļ

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Skaņa L. Atrašanās vieta vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
11. Burti L, l, Ļ, ļ. Norakstīšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
12. Skaņas U saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
13. Burti U, u, Ū, ū. Norakstīšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Burtu un skaņu skaits. Divskanis ui

Grūtības pakāpe: augsta

4
15. Vārda sākumburts

Grūtības pakāpe: zema

4
16. Skaņas un burti L, Ļ, I, Ī, U, Ū, UI. Diktāts

Grūtības pakāpe: vidēja

4

Testi

1. Vārdi un uzvārdi. Ģimene un dzimtas koks

Grūtības pakāpe: vidēja

11
2. Burti un skaņas I, Ī, U, Ū, L, Ļ, divskanis UI.

Grūtības pakāpe: vidēja

16

Materiāli skolotājiem