Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģimene. Vārdi un uzvārdi ģimenē Stāsta par savu ģimeni, lietojot ģimenes locekļu nosaukumus un nosaucot vārdus un uzvārdus.
2. Dzimtas koks Izprot, kas ir dzimtas koks un tā veidošanas principus. Stāsta par dzimtas kokā attēlotājām radnieciskajām attiecībām. Nosauc dzimtas kokā attēloto cilvēku vārdus un uzvārdus.
3. Patskaņi un burti I, i, Ī, ī Saklausa patskaņus I un Ī, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus I, i, Ī un ī. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus I un Ī gan rokrakstā, gan digitāli. Lasa un raksta raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
4. Līdzskaņi un burti L, l, Ļ, ļ Saklausa līdzskaņus L un Ļ, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus L, l, Ļ un ļ. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus L un Ļ gan rokrakstā, gan digitāli, raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
5. Patskaņi un burti U, u, Ū, ū Saklausa patskaņus U un Ū, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus U, u, Ū un ū Mācās rakstīt mazos un lielos burtus U un Ū gan rokrakstā, gan digitāli, raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
6. Divskanis ui Zina, ka latviešu valodā ir skaņas, ko pieraksta ar diviem burtiem. Atpazīst, saklausa, lasa burtu savienojumus un divskani ui.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģimenes locekļu nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 3p. Saprot un lieto ģimenes locekļu nosaukumus.
2. Ģimene. Apgalvojumu novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Lasa apgalvojumus un nosaka, vai tajos ietvertā informācija atbilst attēlā redzamajai.
3. Radniecība ģimenē. Izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Nosaka ģimenes locekļa radniecību citam ģimenes loceklim.
4. Vārdi un uzvārdi ģimenē 2. izziņas līmenis vidēja 2p. Saprot ģimenes locekļu nosaukumus un atbilstoši informācijai attēlā nosaka ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu.
5. Dzimtas koks. Radniecība I 2. izziņas līmenis augsta 2p. Ar izpratni lasa informāciju shēmā. Izmanto ģimenes locekļu nosaukumus.
6. Skaņu I un Ī saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir vai nav skaņas I un Ī.
7. Burti i un Ī. Norakstīšana 1. izziņas līmenis augsta 1p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
8. Skaņu L un Ļ saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir vai nav skaņas L un Ļ.
9. Līdzskaņi l un ļ 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Līdzskaņi l un ļ vārda sākumā un vārda vidū.
10. Skaņa L. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa L atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
11. Burti L, l, Ļ, ļ. Norakstīšana 1. izziņas līmenis augsta 1p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
12. Skaņas U saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos skaņa U ir sākumā vai vidū.
13. Burti U, u, Ū, ū. Norakstīšana 1. izziņas līmenis augsta 1p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
14. Burtu un skaņu skaits. Divskanis ui 2. izziņas līmenis augsta 4p. Nosaka burtu un skaņu skaitu vārdos. Atpazīst divskani ui.
15. Vārda sākumburts 1. izziņas līmenis zema 4p. Nosaka vārda sākumburtu. Atpazīst iespiestajam burtam atbilstošu rakstīto burtu. Lieto lielos sākumburtus cilvēku vārdos.
16. Skaņas un burti L, Ļ, I, Ī, U, Ū, UI. Diktāts 1. izziņas līmenis vidēja 4p. Klausās nosauktās skaņas un izvēlas atbilstošus iespiestos burtus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģimenes locekļu nosaukumi Citi zema 3p. Saprot un lieto ģimenes locekļu nosaukumus.
2. Ģimene. Apgalvojumi par attēlu Citi zema 1p. Atrod apgalvojumam atbilstošu attēlu.
3. Radniecība ģimenē. Vārdi un uzvārdi Citi vidēja 2p. Nosaka ģimenes locekļa radniecību citam ģimenes loceklim.
4. Dzimtas koks. Radniecība II Citi augsta 2p. Ar izpratni lasa informāciju shēmā. Izmanto ģimenes locekļu nosaukumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdi un uzvārdi. Ģimene un dzimtas koks 00:30:00 vidēja 11p. Saprtot un lieto ģimenes locekļu nosaukumus, izprot dzimtas koka shēmu. Zina, ka katram ģimenes loceklim ir savs vārds un uzvārds.
2. Burti un skaņas I, Ī, U, Ū, L, Ļ, divskanis UI. 00:30:00 vidēja 16p. Saklausa, lasa, raksta skaņas un burtus I, Ī, U, Ū, L, Ļ un burtu savienojumu - divskani - UI. Nosaka skaņu skaitu vārdā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzimtas koks. Vārdi un uzvārdi. Burti un skaņas I, Ī, U, Ū, L, Ļ, divskanis UI 00:45:00 vidēja 20p. Saprot un liet ģimenes locekļu nosaukumus. Nosaka radniecību ģimenē, lieto vārdus un uzvārdus. Saklausa, lasa, raksta skaņas un burtus I, Ī, U, Ū, L, Ļ un burtu savienojumu - divskani - UI.