Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Ģimene. Vārdi un uzvārdi ģimenē Stāsta par savu ģimeni, lietojot ģimenes locekļu nosaukumus un nosaucot vārdus un uzvārdus.
2. Dzimtas koks Izprot, kas ir dzimtas koks un tā veidošanas principus. Stāsta par dzimtas kokā attēlotājām radnieciskajām attiecībām. Nosauc dzimtas kokā attēloto cilvēku vārdus un uzvārdus.
3. Patskaņi un burti I, i, Ī, ī Saklausa patskaņus I un Ī, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus I, i, Ī un ī. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus I un Ī gan rokrakstā, gan digitāli. Lasa un raksta raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
4. Līdzskaņi un burti L, l, Ļ, ļ Saklausa līdzskaņus L un Ļ, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus L, l, Ļ un ļ. Mācās rakstīt mazos un lielos burtus L un Ļ gan rokrakstā, gan digitāli, raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
5. Patskaņi un burti U, u, Ū, ū Saklausa patskaņus U un Ū, nosaka to atrašanās vietu vārdā. Lasa iespiestos un rakstītos burtus U, u, Ū un ū Mācās rakstīt mazos un lielos burtus U un Ū gan rokrakstā, gan digitāli, raksta vienkāršus vārdus un īsus teikumus.
6. Divskanis ui Zina, ka latviešu valodā ir skaņas, ko pieraksta ar diviem burtiem. Atpazīst, saklausa, lasa burtu savienojumus un divskani ui.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģimenes locekļu nosaukumi 1. izziņas līmenis zema 3 p. Saprot un lieto ģimenes locekļu nosaukumus.
2. Ģimene. Apgalvojumu novērtēšana 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lasa apgalvojumus un nosaka, vai tajos ietvertā informācija atbilst attēlā redzamajai.
3. Radniecība ģimenē. Izvēle 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nosaka ģimenes locekļa radniecību citam ģimenes loceklim.
4. Vārdi un uzvārdi ģimenē 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Saprot ģimenes locekļu nosaukumus un atbilstoši informācijai attēlā nosaka ģimenes locekļa vārdu un uzvārdu.
5. Dzimtas koks. Radniecība I 2. izziņas līmenis augsta 2 p. Ar izpratni lasa informāciju shēmā. Izmanto ģimenes locekļu nosaukumus.
6. Skaņu I un Ī saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir vai nav skaņas I un Ī.
7. Burti i un Ī. Norakstīšana 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
8. Skaņu L un Ļ saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos ir vai nav skaņas L un Ļ.
9. Līdzskaņi l un ļ 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Līdzskaņi l un ļ vārda sākumā un vārda vidū.
10. Skaņa L. Atrašanās vieta vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Klausās vārdu un nosaka, vai skaņa L atrodas vārda sākumā, vidū vai beigās.
11. Burti L, l, Ļ, ļ. Norakstīšana 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
12. Skaņas U saklausīšana vārdos 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Nosauc vārdā attēlā redzamos objektus. Nosaka, vai vārdos skaņa U ir sākumā vai vidū.
13. Burti U, u, Ū, ū. Norakstīšana 1. izziņas līmenis augsta 1 p. Noraksta no rakstīta teksta, izmantojot tastatūru. Lieto lielos un mazos burtus.
14. Burtu un skaņu skaits. Divskanis ui 2. izziņas līmenis augsta 4 p. Nosaka burtu un skaņu skaitu vārdos. Atpazīst divskani ui.
15. Vārda sākumburts 1. izziņas līmenis zema 4 p. Nosaka vārda sākumburtu. Atpazīst iespiestajam burtam atbilstošu rakstīto burtu. Lieto lielos sākumburtus cilvēku vārdos.
16. Skaņas un burti L, Ļ, I, Ī, U, Ū, UI. Diktāts 1. izziņas līmenis vidēja 4 p. Klausās nosauktās skaņas un izvēlas atbilstošus iespiestos burtus.

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Ģimenes locekļu nosaukumi Citi zema 3 p. Saprot un lieto ģimenes locekļu nosaukumus.
2. Ģimene. Apgalvojumi par attēlu Citi zema 1 p. Atrod apgalvojumam atbilstošu attēlu.
3. Radniecība ģimenē. Vārdi un uzvārdi Citi vidēja 2 p. Nosaka ģimenes locekļa radniecību citam ģimenes loceklim.
4. Dzimtas koks. Radniecība II Citi augsta 2 p. Ar izpratni lasa informāciju shēmā. Izmanto ģimenes locekļu nosaukumus.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Vārdi un uzvārdi. Ģimene un dzimtas koks 00:30:00 vidēja 11 p. Saprtot un lieto ģimenes locekļu nosaukumus, izprot dzimtas koka shēmu. Zina, ka katram ģimenes loceklim ir savs vārds un uzvārds.
2. Burti un skaņas I, Ī, U, Ū, L, Ļ, divskanis UI. 00:30:00 vidēja 16 p. Saklausa, lasa, raksta skaņas un burtus I, Ī, U, Ū, L, Ļ un burtu savienojumu - divskani - UI. Nosaka skaņu skaitu vārdā.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Dzimtas koks. Vārdi un uzvārdi. Burti un skaņas I, Ī, U, Ū, L, Ļ, divskanis UI 00:45:00 vidēja 20 p. Saprot un liet ģimenes locekļu nosaukumus. Nosaka radniecību ģimenē, lieto vārdus un uzvārdus. Saklausa, lasa, raksta skaņas un burtus I, Ī, U, Ū, L, Ļ un burtu savienojumu - divskani - UI.