Skaņas un burti I un Ī
 
1. Klausies un atkārto vārdus! Ieklausies, ar kādu skaņu sākas šie vārdi!
 
 
YCUZD_230117_4895_tabulas_ar_atteliem.png
 
 
Šie vārdi sākas ar skaņu . Tas ir īsais patskanis.
  
Patskanis var atrasties vārda sākumā, vidū vai beigās.
Piemērs:
Lasi un klausies! Atkārto!
Skaņa I vārda sākumā.
izkapts, ir, indīgs, izmērs
 
Skaņa I vārda vidū.
dzimta, ģimene, tētis, brālis
 
Skaņa I vārda beigās.
bērni, zēni, raksti, radi
2. Klausies un atkārto vārdus! Ieklausies, ar kādu skaņu sākas šie vārdi!
  
 
YCUZD_230117_4895_tabulas_ar_atteliem_1.png
  
Šie vārdi sākas ar skaņu . Tas ir garais patskanis.
 
Patskanis Ī var atrasties vārda sākumā, vidū vai beigās.
Piemērs:
Lasi un klausies! Atkārto!
Skaņa Ī vārda sākumā.
īss, īpašs, īsts, īgns
 
Skaņa Ī vārda vidū.
vīrs, zīmulis, līme, zīle
 
Skaņa Ī vārda beigās.
gaitenī, septembrī, skapī, stūrī
Iespiestie burti
 
Iespiestie_i.png 
Svarīgi!
Rakstītie burti
Vēro bultu virzienu un mācies rakstīt lielos un mazos rakstītos burtus!
YCUZD_220826_4333_i.png 
 
YCUZD_220826_4333_ī.png
Svarīgi!
Vēro un iegaumē, kur tastatūrā atrodas burts I. Sameklē burtu I sava datora, planšetdatora vai viedtālruņa tastatūrā!
Ar ieslēgtu taustiņu Caps Lock var uzrakstīt lielos burtus, ar izslēgtu - mazos burtus. Lielo burtu var uzrakstīt arī, turot piespiestu taustiņu Shift.
YCUZD_220822_4332_keyboard_tastatūra_I.png
Svarīgi!
Lai uzrakstītu burtus ar garumzīmēm un mīkstinājuma zīmēm, izmanto speciālu taustiņu. Parasti izmanto apostrofa taustiņu, uz kura ir simboli " un  ' .
Lai iegūtu burtu ī, vispirms jānospiež un jāatlaiž apostrofa taustiņš, pēc tam jānospiež taustiņš ar "i", kas tiks izveidots jau kā "ī".