Teorija

Uzdevumi

1. Valodas normas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
2. Īpašvārdi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
3. Īpašvārdi tekstā

Grūtības pakāpe: zema

1
4. Īpašvārdi un sugas vārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Salikto nosaukumu rakstība

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Īpašvārdu pareizrakstība I

Grūtības pakāpe: zema

1
7. Īpašvārdu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: zema

2
8. 1. deklinācijas lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
9. 2. deklinācijas lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. 3. deklinācijas lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
11. 4. deklinācijas lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. 5. deklinācijas lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
13. 6. deklinācijas lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
14. Liekais vārds virknē

Grūtības pakāpe: augsta

3
15. VI deklinācijas lietvārda lietojums teikumā dažādos locījumos

Grūtības pakāpe: vidēja

2
16. 1. un 2. deklinācijas lietvārdi

Grūtības pakāpe: vidēja

2
17. Adresāts

Grūtības pakāpe: vidēja

2

Testi

1. Lietvārdu deklinācijas, īpašvārdu lietojums

Grūtības pakāpe: vidēja

12

Materiāli skolotājiem