28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI
Lokāmos lietvārdus iedala sešās deklinācijās pēc to galotnēm un piederības dzimtei.

Vārds deklinēt nozīmē locīt.

Vienā deklinācijā ietilpst vārdi:
  • kas pieder vienai dzimtei;
  • kam ir vienāda galotne;
  • kas tiek locīti pēc viena parauga. 
 
Lietvārdam ir 6 deklinācijas. 
Deklināciju var noteikt pēc vienskaitļa nominatīva formas.
1., 2. un 3. deklinācijai pieder vīriešu dzimtes lietvārdi.
4., 5. un 6. deklinācijai pieder sieviešu dzimtes lietvārdi.

Deklin. Galotnes
1. -s, -š
2. -is
3. -us
4. -a
5. -e
6. -s

Pie 2. deklinācijas pieder vairāki izņēmumi, tai skaitā lietvārdi, kam vienskaitļa nominatīvā un ģenitīvā ir galotne -s, akmens, asmens, rudens, ūdens, zibens, mēness, suns.
Vienskaitļa datīva galotne2 . deklinācijas lietvārdiem ir ‑im. 
 
3.deklinācijas lietvārdiem vienskaitlī sakrīt nominatīva un ģenitīva galotne.
N. kas? ledus
Ģ. kā? ledus

Ja 4. deklinācijas kopdzimtes vārdus paziņa, tiepša, auša, pļāpa, bezkauņa, muldoņanejēga u.c. attiecina uz sieviešu kārtas pārstāvi, tad šiem vārdiem vienskaitļa datīvā ir galotne ‑ai. Ja šos vārdus attiecina uz vīriešu kārtas pārstāvi, tad galotne ir ‑am. 
 
Ja 5. deklinācijas kopdzimtes vārdus balamute, bende u.c. attiecina uz sieviešu kārtas pārstāvi, tad šiem vārdiem vienskaitļa datīvā ir galotne ‑ei. Ja šos vārdus attiecina uz vīriešu kārtas pārstāvi, tad galotne ir ‑em. 
 
6. deklinācijas lietvārdiem vienskaitļa datīvā ir galotne -ij. Pie sestās deklinācijas lietvārdiem pieder arī daži sieviešu dzimtes daudzskaitlinieki, kā arī vīriešu dzimtes daudzskaitlinieks ļaudis.
6. deklinācijas lietvārdiem vokatīva forma sakrīt ar nominatīvu. Lielai daļai sestās deklinācijas lietvārdu daudzskaitļa ģenitīvā ir līdzskaņu mija.