Saziņa ir domu apmaiņa un jaunas informācijas ieguve.

Katrā saziņā ir vismaz divi partneri: adresants un adresāts.
Adresants — persona, kura rada runu, t.i., runā vai raksta.
Adresāts — persona, kurai runa adresēta.
Kas? — es, runātājs, rakstītājs, adresants.
Kam? — tev, klausītājam, lasītājam, adresātam.
Dubultuzvārdā katra vārda forma ir ar dzimtei atbilstošu galotni, kas mainās skaitlī un locījumā.
 
Vīriešu dzimte
Nominatīvs kas?
Datīvs kam?   
-s    Krots
-š    Vējš
-uss  Jozuss
-aus  Klaus
-am Krotam
-am Vējam
-usam Jozusam
-auam Klauam
-is Zauris
-s Rudens
-im Zaurim
-im Rudenim
-us Degus -um Degum
-a Lapa -am Lapam
-e Roze -em Rozem
-s Klints -im Klintim
   
 
Sieviešu dzimte
Nominatīvs kas?
Datīvs kam?
-a/-e Krota/Krote
-usa/-use Jozusa/Jozuse
-aua Klaua
-ai/-ei Krotai/Krotei
-usai/-usei Jozusai/Jozusei
-auai Klauai
-e Zauere  -ei Zauerei
-us Degus -ui Degui
-a Lapa -ai Lapai
-e Roze -ei Rozei
-s Klints -ij Klintij