28. maijs - LATVIEŠU VALODA
EKSĀMENS 9. KLASEI

Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Valodas normas un likumi Jēdzienu (likums, norma) izpratne, lietojums
2. Lielo sākumburtu lietošanas nosacījumi Lielo sākumburtu lietošanas nosacījumi
3. Persona kā adresāts Īpašvārdu lietojums datīvā
4. Lietvārdu deklinācijas Atkārtojums par lietvārdu deklinācijām.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas normas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot teoriju par valodas normām
2. Īpašvārdi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot rakstīt īpašvārdus.
3. Īpašvārdi tekstā 1. izziņas līmenis zema 1 p. Prot tekstā atrast un rakstīt īpašvārdus.
4. Īpašvārdi un sugas vārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot rakstīt pilsētu, valstu nosaukumus un to iedzīvotājus.
5. Salikto nosaukumu rakstība 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot valstu, ģeogrāfisko nosaukumu un starptautisko organizāciju nosaukumu rakstību.
6. Īpašvārdu pareizrakstība I 2. izziņas līmenis zema 1 p. Īpašvārdu un sugas vārdu atšķiršana. Īpašvārdu sākumburts
7. Īpašvārdu pareizrakstība II 2. izziņas līmenis zema 2 p. Grāmatu, gleznu, laikrakstu un žurnālu nosaukumi (lielie sākumburti, pēdiņu lietojums)
8. 1. deklinācijas lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt 1.deklinācijas lietvārdus!
9. 2. deklinācijas lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt 2.deklinācijas lietvārdus.
10. 3. deklinācijas lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt 3.deklinācijas lietvārdus.
11. 4. deklinācijas lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt 4. deklinācijas lietvārdus.
12. 5. deklinācijas lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt 5.deklinācijas lietvārdus.
13. 6. deklinācijas lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot noteikt 6.deklinācijas lietvārdus.
14. Liekais vārds virknē 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Vārdu virknē prot atrast lieko!
15. VI deklinācijas lietvārda lietojums teikumā dažādos locījumos 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot lietot 6.deklinācijas lietvārdus atbilstoši pareizrunas un pareizrakstības normām.
16. 1. un 2. deklinācijas lietvārdi 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Prot lietot pareizu lietvārdu galotni.
17. Adresāts 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Lietvārdu datīva locījums

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas likums Citi vidēja 1 p. Prot loģiski lietot dotos vārdus tekstā
2. Īpašvārdi II Citi vidēja 2 p. Prot pareizi rakstīt īpašvārdu savienojumus.
3. Īpašvārdu un sugas vārdu pareizrakstība Citi zema 2 p. Izprot vietvārdu un to iemītnieku nosaukumu pareizrakstību.
4. Datīva locījums Citi vidēja 2 p. Prot locīt dotos vārdus locīt datīvā

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Lietvārdu deklinācijas, īpašvārdu lietojums 00:20:00 vidēja 12 p. Prast rakstīt īpašvārdus, noteikt lietvārdu deklinācijas

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Valodas normas 00:40:00 vidēja 14 p. Ievēro valodas normas lietvārdu lietošanā un pierakstā.