Teorija

Uzdevumi

1. Bibliotēkā

Grūtības pakāpe: zema

3
2. Grāmatas un citi resursi bibliotēkā

Grūtības pakāpe: vidēja

6
3. Jautājuma teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
4. Pieturzīme teikuma beigās

Grūtības pakāpe: vidēja

3
5. Saruna bibliotēkā. Ievilkšana

Grūtības pakāpe: vidēja

3
6. Grāmatas autors

Grūtības pakāpe: vidēja

1
7. Grāmatas nosaukums

Grūtības pakāpe: vidēja

1
8. Grāmatas autors vai nosaukums?

Grūtības pakāpe: zema

1
9. Informācija uz grāmatas vāka

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Grāmatas satura prognozēšana

Grūtības pakāpe: augsta

1
11. Jautājumi par grāmatām

Grūtības pakāpe: vidēja

1
12. Atjauno anekdoti!

Grūtības pakāpe: augsta

3
13. Kā mācīties norunāt anekdoti no galvas

Grūtības pakāpe: augsta

3
14. Emocijas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
15. Pretējas nozīmes vārdi emociju raksturošanai

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Bibliotēka. Grāmatas

Grūtības pakāpe: vidēja

12
2. Anekdotes. Vārdi, kas nosauc emocijas

Grūtības pakāpe: vidēja

8

Materiāli skolotājiem