1. Bibliotēka. Anekdote. Humoristisks stāsts

  2. Pasaku žanri: dzīvnieku, brīnumu un sadzīves pasakas

  3. Dzejolis, skaitāmpants, mīkla