Bibliotēka ir iestāde, kurā krāj un glabā grāmatas, žurnālus un citus izdevumus un bez maksas izsniedz tos lasītājiem uz noteiktu laiku.

shutterstock_599634434.png

 

Bibliotēkā strādā un grāmatas izsniedz bibliotekāre vai bibliotekārs.

Lai bibliotēkā varētu lasīt grāmatas vai ņemt tās līdzi uz mājām, tev ir jāreģistrējas par bibliotēkas lasītāju. Bibliotekārs nosaka datumu, kurā tev grāmatas jāatdod. Ja neesi paspējis grāmatas izlasīt, ir jāpagarina nodošanas termiņš.

 

Bibliotēkā uzkrāj:

 • stāstu grāmatas,
 • pasaku grāmatas,
 • dzejoļu grāmatas,
 • enciklopēdijas,
 • vārdnīcas,
 • žurnālus,
 • laikrakstus,
 • ierakstus,
 • spēles un citi izdevumus.

Lasīt vari gan mājās, gan bibliotēkas lasītavā. Dažus izdevumus drīkst lasīt tikai lasītavā.

Bibliotēkā ir arī datori un interneta pieslēgums, un informāciju vari meklēt globālajā tīmeklī.

Svarīgi!

Jautā savam bibliotekāram par savas bibliotēkas lietošanas noteikumiem!

 

Daži bibliotēkas lietošanas noteikumi:

 1. reģistrēties bibliotēkā,
 2. saņemtās grāmatas nodot laikā,
 3. pret bibliotēkas grāmatām, žurnāliem, spēlēm, datortehniku izturēties saudzīgi,
 4. ziņot par pamanītiem bojājumiem,
 5. netraucēt citus bibliotēkas apmeklētājus - uzvesties klusi un pieklājīgi, nelietot sarunām mobilo telefonu, nelietot ēdienus un dzērienus.

 

Ja esi reģistrējies savā bibliotēkā, grāmatas vari meklēt un lasīt arī E-grāmatu bibliotēkā.

 

Uzzini par lasīšanas sacensībām, konkursiem un citiem pasākumiem šeit: https://lasamkoks.lv/ .