Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Bibliotēka Iepazīstas ir bibilotēku, tās iekārtojumu un lietošanas noteikumiem. Uzzina, kādi resursi pieejami bibliotēkā. Saprot un lieto ar bibliotēku saistītus jēdzienus.
2. Grāmatas Iepazīstas ar jēdzieniem "grāmatas vāks" un "grāmatas titullapa". Mācās nolasīt informāciju no grāmatas vāka un titullapas un stāstīt par grāmatu.
3. Anekdotes Izprot anekdotes jēdzienu. Mācās, kā iemācīties prozas tekstu (anekdoti) no galvas.
4. Vārdi emociju nosaukšanai Atpazīst vārdus emociju raksturošanai un atbilstošas emocijzīmes. Atpazīst pretējas nozīmes vārdus.

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bibliotēkā 1. izziņas līmenis zema 3 p. Iepazīstas ar bibliotēku. Saprot un lieto ar biliotēku saistītus jēdzienus.
2. Grāmatas un citi resursi bibliotēkā 2. izziņas līmenis vidēja 6 p. Saprot dzirdētā teksta saturu. Sameklē dzirdētajam atbilstoša satura attēlu.
3. Jautājuma teikums 1. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izvēlas nozīmes ziņā atbilstošu jautājuma teikuma ievadvārdu.
4. Pieturzīme teikuma beigās 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa teikumus par bibliotēku un izvēlas atbilstošo teikuma beigu pieturzīmi.
5. Saruna bibliotēkā. Ievilkšana 2. izziņas līmenis vidēja 3 p. Lasa tekstu - sarunu bibliotēkā un izvēlas saturam atbilstošus trūkstošos vārdus.
6. Grāmatas autors 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa informāciju no grāmatas vāka. Nosaka grāmatas autoru.
7. Grāmatas nosaukums 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Nolasa informāciju no grāmatas vāka. Nosaka grāmatas nosaukumu.
8. Grāmatas autors vai nosaukums? 1. izziņas līmenis zema 1 p. Nolasa informāciju no grāmatas vāka. Nosaka, vai dots grāmatas autors vai nosaukums.
9. Informācija uz grāmatas vāka 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Nolasa informāciju no grāmatas vāka. Noraksta tekstu, lieto lielos sākumburtus, pierakstot grāmatas autoru un nosaukumu.
10. Grāmatas satura prognozēšana 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Prognozē grāmatas saturu, izmantojot informāciju uz grāmatas vāka.
11. Jautājumi par grāmatām 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa jautājuma teikumus un izvēlas piemērotāko teikuma ievadvārdu.
12. Atjauno anekdoti! 2. izziņas līmenis augsta 3 p. Lasa anekdotes daļas, un sakārto tās pareizā secībā.
13. Kā mācīties norunāt anekdoti no galvas 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Lasa darbības soļus, ar kuru palīdzību var iemācīties anekdoti norunāt no galvas. Sakārto pareizā secībā.
14. Emocijas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Izprot vārdu emociju raksturošanai nozīmi. Izvēlas vārdam atbilstošu emocijzīmi.
15. Pretējas nozīmes vārdi emociju raksturošanai 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atpazīst pretējas nozīmes vārdus emociju raksturošanai

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bibliotēkā. Jautājumi par attēlu Citi vidēja 1 p. Nosaka, vai dotie jautājumi atbilst informācijai attēlā.
2. Jautājuma teikums, ierakstīšana Citi vidēja 1 p. Izvēlas nozīmes ziņā atbilstošu jautājuma teikuma ievadvārdu. Noraksta, lietojot lielos un mazos burtus.
3. Pieturzīme teikuma beigās, ierakstīšana Citi vidēja 3 p. Lasa teikumus par bibliotēku un ieraksta atbilstošo teikuma beigu pieturzīmi.
4. Saruna bibliotēkā Citi vidēja 3 p. Klausās dialogu un atjauno tekstu.
5. Vārdi, kas nosauc emocijas Citi zema 1 p. Izvēlas emocijzīmei atbilstošu vārdu.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bibliotēka. Grāmatas 00:40:00 vidēja 12 p. Ir iepazinis bibliotēkas iekārtojumu, izprot ar bibliotēku saistītu jēdzienu nozīmi. Prot nolasīt no grāmatas vāka grāmatas autoru un nosaukumu. Lasa, saprot, nosaka un veido jautājuma teikumus.
2. Anekdotes. Vārdi, kas nosauc emocijas 00:30:00 vidēja 8 p. Ar izpratni lasa anekdotes. Zina darbības soļus, kā iemācīties no galvas norunāt tekstu (anekdoti). Izprot vārdu, kas nosauc emocijas, nozīmi. Nosaka pretējas nozīmes vārdus.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Bibliotēka. Anekdotes. Jautājuma teikumi. Emocijas 00:40:00 vidēja 16 p. Ir iepazinis bibliotēku un ar to saitītos jēdzienus. Ar izpratni lasa anekdotes, zina darbības soļus, kā tās atcerēties no galvas. Ar izpratni lasa un veido pēc izteikuma mērķa dažādus teikumus. Saprot vārdu, kas nosauc emocijas nozīmi.