Teorija

Uzdevumi

1. Diena un nakts

Grūtības pakāpe: zema

2
2. Burti, skaņas, zilbes

Grūtības pakāpe: augsta

3
3. Burtu un skaņu skaita vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

4
4. Vārdu pareizrakstība II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
5. Drukā vārdus!

Grūtības pakāpe: vidēja

2
6. Mana diena, dienas režīms

Grūtības pakāpe: zema

2
7. Mana diena, dienas režīms

Grūtības pakāpe: vidēja

2
8. Dienas aktivitātes

Grūtības pakāpe: vidēja

1
9. Dienas aktivitātes. Teikums

Grūtības pakāpe: vidēja

2
10. Latviešu tautas mīklas

Grūtības pakāpe: vidēja

1
11. Vārdi ar pretējo nozīmi I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Vārdi ar pretējo nozīmi II

Grūtības pakāpe: vidēja

1
13. Vārdi ar pretējo nozīmi III

Grūtības pakāpe: augsta

1
14. Vārdi ar pretējo nozīmi IV

Grūtības pakāpe: vidēja

2
15. Sakāmvārdi ar pretējās nozīmes vārdiem

Grūtības pakāpe: augsta

2
16. Sakāmvārdi ar pretējās nozīmes vārdiem I

Grūtības pakāpe: vidēja

1
17. Sakāmvārdi ar pretējās nozīmes vārdiem II

Grūtības pakāpe: augsta

1
18. Īpašības tautasdziesmās.Pretējas nozīmes vārdi.

Grūtības pakāpe: augsta

2
19. Raksturo, izmantojot pretējās nozīmes vārdus I

Grūtības pakāpe: zema

2
20. Raksturo, izmantojot pretējās nozīmes vārdus

Grūtības pakāpe: zema

2
21. Literārie tēli

Grūtības pakāpe: zema

2
22. Raksturo literāros tēlus

Grūtības pakāpe: vidēja

2
23. Literārie tēli I

Grūtības pakāpe: vidēja

2
24. Pasaku tēli II

Grūtības pakāpe: vidēja

1

Testi

1. Mana diena, dienas režīms

Grūtības pakāpe: vidēja

8
2. Vārdi ar pretējo nozīmi

Grūtības pakāpe: vidēja

8
3. Literārie tēli

Grūtības pakāpe: vidēja

11

Materiāli skolotājiem