Latviešu valodā ir vārdu pāri, kuriem ir pretēja nozīme.
 
liels – mazs
 
Antonīms_1.png
 
balts – melns
 
Antonīms_2.png
 
tievs – resns
 
Antonīms_19.png
 
jauns – vecs
 
Antonīms_8.png
 
diena – nakts
 
Antonīms_17.png
 
Vārdus ar pretēju nozīmi izmanto, ja vēlas izcelt pretstatus.
Piemērs:
Mazs cinītis gāž lielu vezumu. (sakāmvārds)
 
Nakti strādā, dienu guļ. Atminējums – pūce. (mīkla)
 
Plata upe, šauras laipas,
Pāri teku drebēdama:
Stīgu dzenis mugurā,
Vaska ripa padusē. (tautasdziesma)
 
Bitīt' liela, bitīt' maza,
Bitīt' šūnu šuvējiņa;
Māsa liela, māsa maza,
Māsa tautu līgaviņa. (tautasdziesma)