1. Literārā tēla raksturojums. Vārdi ar pretēju nozīmi

  2. Satura atstāsts. Atslēgvārdi