Satura rādītājs:

Teorija

Numurs Nosaukums Apraksts
1. Vārdi ar pretēju nozīmi Kas ir vārdi ar pretēju nozīmi? Kapēc tos lieto?
2. Literāro tēlu raksturojums Kas ir literārie tēli? Kā tos raksturo?

Uzdevumi

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Diena un nakts 1. izziņas līmenis zema 2 p. Salīdzina dienu un nakti. Pabeidz teikumus.
2. Burti, skaņas, zilbes 3. izziņas līmenis augsta 3 p. Nosaka burtu, skaņu, zilbju skaitu vārdos. Nošķir patskaņus, divskaņus un līdzskaņus. (VL.3.3.1.3.)
3. Burtu un skaņu skaita vārdā 2. izziņas līmenis vidēja 4 p. Burtu un skaņu noteikšana vārdos.
4. Vārdu pareizrakstība II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atrod pareizi uzrakstītus vārdus. Mācās vārdu pareizrakstību.
5. Drukā vārdus! 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Noraksta vārdus no iespiesta teksta. Pilnveido izpratni par skaņu/burtu attiecībām valodā. Macās lietot tastatūru.
6. Mana diena, dienas režīms 1. izziņas līmenis zema 2 p. Izprot skolēna dienas režīma būtību, sasaistot to ar konkrētu diennakts daļu, nosaka kāda aktivitate notiek kādā diennakts daļā.
7. Mana diena, dienas režīms 1. izziņas līmenis vidēja 2 p. Izprot skolēna dienas režīma būtību, sasaistot to ar konkrētu diennakts daļu, nosaka kāda aktivitate notiek kādā diennakts daļā.
8. Dienas aktivitātes 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Atbild uz jautājumu( ko dara?), pabeidz teikumu, izmantojot attēlu.
9. Dienas aktivitātes. Teikums 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Atbild uz jautājumu ( ko dara?). Vingrinās rakstīt vienkāršus teikumus no iespiesta teksta.
10. Latviešu tautas mīklas 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Min latviešu tautas mīklas par sauli, mēnesi, dienu, nakti.
11. Vārdi ar pretējo nozīmi I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus.
12. Vārdi ar pretējo nozīmi II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus. Attīsta prasmi drukāt.
13. Vārdi ar pretējo nozīmi III 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus. Attīsta drukātprasmi.
14. Vārdi ar pretējo nozīmi IV 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus. Veido vārdu pāri ar pretējo nozīmi.
15. Sakāmvārdi ar pretējās nozīmes vārdiem 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus.
16. Sakāmvārdi ar pretējās nozīmes vārdiem I 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus.
17. Sakāmvārdi ar pretējās nozīmes vārdiem II 3. izziņas līmenis augsta 1 p. Noraksta vārdus un teikumus no rakstīta un iespiesta teksta. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus. Attīsta drukātprasmi.
18. Īpašības tautasdziesmās.Pretējas nozīmes vārdi. 3. izziņas līmenis augsta 2 p. Analizējot literāro tekstu, sakata īpašības. Veido pretējas nozīmes vārdu pari.
19. Raksturo, izmantojot pretējās nozīmes vārdus I 1. izziņas līmenis zema 2 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus. Veido vārdu ar pretējo nozīmi pāri.
20. Raksturo, izmantojot pretējās nozīmes vārdus 1. izziņas līmenis zema 2 p. Mācās pazīt un saskatīt pretējas nozīmes vārdus. Veido vārdu ar pretējo nozīmi pāri.
21. Literārie tēli 1. izziņas līmenis zema 2 p. Attīsta lasītprasmi. Atrod pasakā darbojošos tēlus.
22. Raksturo literāros tēlus 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta lasītprasmi. Atrod pasakā darbojošos tēlus.
23. Literārie tēli I 2. izziņas līmenis vidēja 2 p. Attīsta lasītprasmi. Atrod pasakā darbojošos tēlus. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atbild uz jautājumiem. (VL.3.1.1.3.)
24. Pasaku tēli II 2. izziņas līmenis vidēja 1 p. Lasa literāru darbu. Attīsta lasītprasmi. Atrod pasakā darbojošos tēlus. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atbild uzjautājumiem un pats uzdod jautājumus. (VL.3.1.1.3.)

Papildu uzdevumi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Tips Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Jautājumi: kāds? kas? ko dara? Citi vidēja 3 p. Mācās saskatīt vārdus, kuri atbild uz jautājumiem: kas?, kāds?, ko dara?
2. Ačgārnā princese Citi vidēja 3 p. Skaidri un ar izpratni lasa mācībām un savām interesēm atbilstošu tekstu. Atbild uz jautājumiem un pats uzdod jautājumus. (VL.3.1.1.3.)
3. Īpašības tautasdziesmās Citi vidēja 1 p. Analizējot literāro tekstu varoņu īpašības un rīcību, veido ieradumu saskatīt citu cilvēku viedokli, uztvert viņu emocijas, lai labāk saprastu sevi un veidotu attiecības ar apkārtējiem.
4. Vārdu pareizrakstība Citi vidēja 2 p. Īpašības vārdu pārveidošana daudzskaitlī. Līdzskaņa pirms galotnes saklausīšana.
5. Burtu un skaņu skaita vārdā salīdzināšana Citi vidēja 1 p. Burtu un skaņu noteikšana vārdos.

Testi

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana diena, dienas režīms 00:30:00 vidēja 8 p. Testā ietverti uzdevumi par diennakts aktivitātēm.
2. Vārdi ar pretējo nozīmi 00:30:00 vidēja 8 p. Testā ietverti uzdevumi par vārdiem ar pretēju nozīmi.
3. Literārie tēli 00:30:00 vidēja 11 p. Testā ietverti uzdevumi par literārajiem tēliem.

Mājasdarbu testi (slēpti no skolēniem)

Numurs Nosaukums Ieteicamais ilgums: Grūtības pakāpe Punkti Apraksts
1. Mana diena. Literārā tēla raksturojums. Vārdi ar pretēju nozīmi 00:30:00 vidēja 11 p. Testā ietverti uzdevumi par vārdiem ar pretēju nozīmi.