Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Literārie tēli 2p.
2. Literārie tēli I 2p.
3. Raksturo, izmantojot pretējās nozīmes vārdus I 2p.
4. Raksturo literāros tēlus 2p.
5. Ačgārnā princese 3p.