Teorija

Uzdevumi

1. Skaņas F un V saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
2. Skaņu H un K saklausīšana vārdos

Grūtības pakāpe: vidēja

4
3. Skaņa F. Atrašanās vieta vārdā

Grūtības pakāpe: vidēja

3
4. Burti F, f, H un h. Norakstīšana

Grūtības pakāpe: vidēja

2
5. Vārda sākumburts. F, f

Grūtības pakāpe: zema

3
6. Vārda sākumburts. H, h,

Grūtības pakāpe: zema

3
7. Skaņas un burti F un f. Diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

3
8. Skaņas un burti H un h. Diktāts

Grūtības pakāpe: augsta

3
9. Teikumu veidošana

Grūtības pakāpe: vidēja

4
10. Saulgriežu svētki un gadalaiki

Grūtības pakāpe: zema

2
11. Saulgriežu svētku un gadalaiku nosaukumi. Iespiests teksts

Grūtības pakāpe: vidēja

2
12. Saulgriežu svētku un gadalaiku nosaukumi. Rakstīšana

Grūtības pakāpe: augsta

2
13. Tautasdziesmas par saulgriežu svētkiem

Grūtības pakāpe: vidēja

1
14. Saulgriežu svētki. Lasīšana

Grūtības pakāpe: augsta

4

Testi

1. Skaņas un burti H, h, F un f

Grūtības pakāpe: vidēja

16
2. Saulgriežu svētki

Grūtības pakāpe: vidēja

10

Materiāli skolotājiem