Grūtības pakāpe:
00:30:00
1. Skaņas F un V saklausīšana vārdos 4 p.
2. Burti F, f, H un h. Norakstīšana 2 p.
3. Vārda sākumburts. H, h, 3 p.
4. Skaņas un burti F un f. Diktāts 3 p.
5. Teikumu veidošana 4 p.