Skaņa un burti F 
 
1. Klausies un atkārto vārdus! Ieklausies, ar kādu skaņu sākas šie vārdi!
 
 
YCUZD_231213_5863_tabula_f.png
 
Šie vārdi sākas ar skaņu . Tas ir līdzskanis.
 
Līdzskanis F var atrasties vārda sākumā, vidū vai beigās.
Piemērs:
Lasi un klausies! Atkārto!
Skaņa F vārda sākumā.
flomāsteri, friziere, fēns, filma, foto
 
Skaņa F vārda vidū.
vafele, žirafe, alfabēts, konfekte, arfa
 
Skaņa F vārda beigās.
uf
Vārdu Uf! lieto, lai paustu atvieglojumu vai prieku.
YCUZD_231214_5858_iespiestie burti_f.png 
Svarīgi!
Rakstītie burti
Vēro bultu virzienu un mācies rakstīt lielos un mazos rakstītos burtus!
YCUZD_220826_4333_f.png 
Svarīgi!
Vēro un iegaumē, kur tastatūrā atrodas burts F. Sameklē burtu F sava datora, planšetdatora vai viedtālruņa tastatūrā!
Ar ieslēgtu taustiņu Caps Lock var uzrakstīt lielos burtus, ar izslēgtu - mazos burtus. Lielo burtu var uzrakstīt arī turot piespiestu taustiņu Shift.
YCUZD_220822_4332_keyboard_tastatūra_F.png